Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

«ACREC Review» – це періодичне видання Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції НаУКМА, яке представляє собою аналітичний продукт на основі наукових, практично зорієнтованих досліджень у сфері запобігання корупції.

Ключовою метою цього видання є надання можливості опублікувати свої дослідження молодим та перспективним дослідникам, які шукають альтернативні підходи до розуміння і визначення корупції та шляхів її протидії, а також посилення аналітичної складової досліджень в даній області знань. Варто зазначити, що остання задача є особливо актуальною, адже дослідження на тему (анти-) корупції в Україні розділяються на дві відокремлені групи: академічні – в більшості випадків суто теоретичні та віддалені від вирішення конкретних проблем, а також емпіричні  – зазвичай практично зорієнтовані, але слабкі з точки зору методології. В цьому контексті, головною місією «ACREC Review» є поєднання академічного та емпіричного компонентів досліджень з метою сприяння розвитку аналітики у сфері (анти-) корупції, яка має стати водночас теоретично ґрунтовною, методологічно підкріпленою та зорієнтованою на досягнення практичних змін у реальному світі.

В свою чергу, якість контенту, що публікується у виданні досягається за допомогою спеціальної процедури відбору аналітичних матеріалів до «ACREC Review». Зокрема, кожна робота проходить етап презентації та обговорення на колоквіумі експертів, а також внутрішнє та, відповідно, зовнішнє рецензування. На кожному з етапів передбачається експертна допомога автору з метою доопрацювання та покращення аналітики.

Кожний випуск містить 1-2 аналітичних робіт, які можуть відповідати різним форматам та бути представлені у вигляді аналітичної статті, policy brief, рекомендацій та ін.

Хто може публікуватись в «ACREC Review»?

В «ACREC Review» можуть публікуватись українські експерти та науковці, а також студенти, які зацікавлені темою (анти-) корупції та мають нові теоретичні та/або практичні напрацювання, ідеї, погляди на цю тему.

Головні вимоги до робіт, які подаються на розгляд для опублікування в «ACREC Review»:

Для подання наукових матеріалів та пропозицій, а також отримання консультацій, звертайтесь на нашу електронну адресу: acrec.kma@gmail.com

Вихід нових випусків «ACREC Review» заплановано здійснювати кожні 2-3 місяці.