To support

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

Утім, ми залишаємо відкритими наші банківські реквізити для тих, хто вважатиме за можливе і далі демонструвати довіру нашій команді своїми пожертвами.

Acrec Review

«ACREC Review» – це періодичне видання Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції НаУКМА, яке представляє собою аналітичний продукт на основі наукових, практично зорієнтованих досліджень у сфері запобігання корупції.

Ключовою метою цього видання є надання можливості опублікувати свої дослідження молодим та перспективним дослідникам, які шукають альтернативні підходи до розуміння і визначення корупції та шляхів її протидії, а також посилення аналітичної складової досліджень в даній області знань. Варто зазначити, що остання задача є особливо актуальною, адже дослідження на тему (анти-) корупції в Україні розділяються на дві відокремлені групи: академічні – в більшості випадків суто теоретичні та віддалені від вирішення конкретних проблем, а також емпіричні  – зазвичай практично зорієнтовані, але слабкі з точки зору методології. В цьому контексті, головною місією «ACREC Review» є поєднання академічного та емпіричного компонентів досліджень з метою сприяння розвитку аналітики у сфері (анти-) корупції, яка має стати водночас теоретично ґрунтовною, методологічно підкріпленою та зорієнтованою на досягнення практичних змін у реальному світі.

В свою чергу, якість контенту, що публікується у виданні досягається за допомогою спеціальної процедури відбору аналітичних матеріалів до «ACREC Review». Зокрема, кожна робота проходить етап презентації та обговорення на колоквіумі експертів, а також внутрішнє та, відповідно, зовнішнє рецензування. На кожному з етапів передбачається експертна допомога автору з метою доопрацювання та покращення аналітики.

Кожний випуск містить 1-2 аналітичних робіт, які можуть відповідати різним форматам та бути представлені у вигляді аналітичної статті, policy brief, рекомендацій та ін.

Хто може публікуватись в «ACREC Review»?

В «ACREC Review» можуть публікуватись українські експерти та науковці, а також студенти, які зацікавлені темою (анти-) корупції та мають нові теоретичні та/або практичні напрацювання, ідеї, погляди на цю тему.

Головні вимоги до робіт, які подаються на розгляд для опублікування в «ACREC Review»:

Для подання наукових матеріалів та пропозицій, а також отримання консультацій, звертайтесь на нашу електронну адресу: acrec.kma@gmail.com

Вихід нових випусків «ACREC Review» заплановано здійснювати кожні 2-3 місяці.