Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

Магістерська програма “Антикорупційні студії” 

створена спільно ACREC та кафедрою політології НаУКМА

“Антикорупційні студії” це унікальна магістерська програма для  здобуття гідного освітнього рівня у сферах політичної науки, права, економіки та соціології одночасно!

Чому “Антикорупційні студії”?

Тому що саме у нас:

 • Навчальні курси з різних сфер у межах однієї програми;
 • Навчання із застосуванням інноваційних методик;

 • До викладання залучені найкращі вітчизняні та закордонні теоретики і практики у сфері антикорупції, а також відомі політики та громадські діячі;

 •  Модульна система навчання – не потрібно ходити на пари кожен день та легко поєднувати з роботою;

 • Багато вибіркових курсів на будь-який смак, а також курсів англійською.

Методика викладання

У навчальному процесі застосовуються інноваційні технології. Студенти беруть участь у лекційних та семінарських заняттях, колоквіумах та рольових іграх, моделюють слідчі/розшукові дії. До викладання долучаються детективи НАБУ, слідчий суддя, партнери провідних юридичних фірм, а також закордонні експерти.

Студенти отримають унікальну можливість проходження ознайомчої практики в органах державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних та громадських організаціях, де здобувають практичні навички роботи у сфері антикорупційної діяльності.

Що в результаті?

Завдяки опануванню дисциплін, які пропонуються слухачам в рамках програми “Антикорупційні студії”, студенти зможуть набути навички, необхідні для провадження професійної практичної, дослідницької та викладацької діяльності, зокрема:

 • Здатність розробляти дієві антикорупційні інструменти;
 • Вміння створювати антикорупційні програми;
 • Виявлення конфлікту інтересів;
 • Здатність до проведення антикорупційної експертизи;
 • Виявлення корупційних ризиків та правопорушень;
 • Пошук інформації в базах даних;
 • Підготовка антикорупційної стратегії.

Умови вступу на програму

 Вимоги до рівня освіти: зарахування абітурієнта на програму відбувається на основі здобутого бакалаврського або магістерського рівня вищої освіти за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови та вступного фахового іспиту з політології.

Стипендії

Вступники на магістерську програму мають право отримати стипендію на покриття вартості навчання. Для участі у конкурсі на отримання стипендії необхідно заповнити аплікаційну форму та надіслати на acrec@ukma.edu.ua:

 1. Резюме;
 2. Копію диплома і додатку до диплома;
 3. Сертифікат про знання іноземної мови (у разі наявності);
 4. 2 рекомендаційних листа за встановленою формою;
 5. Мотиваційний лист (300-500 слів);
 6. Зразок аналітичної роботи/ дослідження(курсова робота, наукова стаття, журналістська стаття, індивідуальна робота тощо)

Аплікація на стипендії триватиме до 20 серпня (23:55). Кандидати на отримання стипендії будуть запрошені на співбесіду.

Відбір буде здійснюватися на конкурсній основі з врахуванням результатів вступних випробувань.

Графік вступної кампанії (2021):

Етапи вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (2021 рік): https://vstup.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Etapy_magistry_2021-1.pdf

11 травня – 03 червня до 18:00
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

22 червня – 25 червня до 18:00
Прийом заяв і документів осіб, які вступають на основі вступних іспитів (для осіб, зазначених в п.13 розділу VIII Правил прийому)

30 червня
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови та проведення відповідного вступного іспиту в НаУКМА

з 01 липня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

15 липня – 23 липня до 18:00
Прийом заяв і документів від вступників, які беруть участь у конкурсному відборі за результатами ЄВІ

15 липня – 22 липня 18:00
Прийом заяв і документів від вступників, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб і беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту з англійської мови в НаУКМА (тільки в паперовій формі)

23 липня
Проведення вступного іспиту з англійської мови

26 липня – 28 липня
Проведення фахових вступних випробувань у НаУКМА

не пізніше 02 серпня
Надання рекомендацій для зарахування на навчання за державним замовленням

02 серпня
Початок виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за державним замовленням (подача
оригіналів документів)

02 серпня
Початок прийому заяв і документів на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб від вступників, не рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням

07 серпня до 18:00
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за державним замовленням

12 серпня
Наказ про зарахування вступників на навчання за державним замовленням

13 серпня до 15:00
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

16 серпня
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

15 вересня – 30 листопада
Додатковий набір (за наявності вакантних місць та відповідного рішення Приймальної комісії) за рахунок коштів фізичних та/або
юридичних осіб

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (більше інформації за посиланням http://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/).

Деталі вступу можна дізнатися у приймальній комісії НаУКМА (вул. Іллінська, 9.) за телефонами (067) 505-68-74; (044) 425-60-22, 425-54-17, 463-73-15 або на сайті https://vstup.ukma.edu.ua/ .

Програма фахового вступного іспиту (2020).

Графік вступних випробувань буде розміщено на https://vstup.ukma.edu.ua/

Консультації щодо вступу до НаУКМА надає керівник відділу з питань прийому та профорієнтації Юречко Ірина Іванівна (067) 505-68-74; (044) 425-60-22, 425-54-17, 463-73-15; e-mail: vstup@ukma.edu.ua

З усіх додаткових питань щодо вступу на програму “Антикорупційні студії”, пишіть на електронну адресу acrec.kma@gmail.com; а також слідкуйте за оновленнями нашої Facebook сторінки https://www.facebook.com/acrec.ua/

Програма

Обов’язкові навчальні дисципліни

 • Англійська мова;
 • Корупція, державна політика та суспільство;
 • Правові засади та інституційні механізми запобігання корупції;
 • Кращі практики подолання корупції: досвід інших країн;
 • Методологія дослідження корупції;
 • Пошук інформації в базах даних;
 • Антикорупційний комплаєнс;
 • Антикорупційна експертиза;
 • Інституційні механізми запобігання корупції у партійній та виборчій діяльності: досвід країн ЄС;
 • Соціальна нерівність і корупція;
 • Кількісні методи у дослідженні корупції;
 • Якісні методи у дослідженні корупції;
 • Політологія: теоретичний та прикладний аспекти;
 • Академічна доброчесність;
 • Свобода інформації та доступ до публічної інформації;
 • Підготовка аналітичних документів;
 • Антикорупційні кампанії громадських організацій;
 • Стратегії комунікацій у сфері  боротьби з корупцією.

Вибіркові курси

 • Повернення активів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень;
 • Викриття та попередження корупції під час публічних закупівель;
 • Макроекономіка;
 • Мікроекономіка;
 • Розслідування корупційних правопорушень;
 • Кваліфікація корупційних правопорушень;
 • Верховенство права та публічне адміністрування;
 • Основи журналістських розслідувань;
 • Економічний аналіз політики й урядування;
 • Економічні та політичні аспекти аналізу політики;
 • Публічні фінанси;
 • Електронне багаторівневе врядування й Е-демократія;
 • Політична психологія та іміджелогія;
 • Вплив громадських організацій на антикорупційні реформи;
 • Основи мережевого аналізу;
 • Економіка і фінанси бюджетних установ та некомерційних громадських організацій;
 • Проблеми захисту права власності;
 • Взаємодія держави, бізнесу та громадянського суспільства;
 • Поведінкова економіка як метод дослідження корупції;
 • Економетрика.

Матеріали курсу