Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

Антикорупційні міждисциплінарні студії: Сертифікатна програма

 • Строк подачі заявки: 8 Вересня
 • Курс триває з 14 Вересня по 1 Травня

Проект здійснено за підтримки Open Society Foundations

Опис: сертифікаційна програма з підготовки фахівців у сфері протидії корупції для студентів-магістрів є міждисциплінарною комплексною програмою, що присвячена вивченню корупції як соціально-правового явища, її впливу на усі процеси державотворення, найбільш ефективним шляхам запобігання та протидії корупції, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

У рамках запропонованих курсів студенти отримають знання, щодо соціально-правової природи корупції, поняття та класифікації, причин та способів вчинення корупційних діянь. Також будуть висвітленні особливості та інструменти боротьби з великою політичною, адміністративною та побутовою корупцією.

Окрема увага в рамках запропонованих навчальних курсів буде приділена проблемі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, інструментам запобігання легалізації таких доходів, зокрема, фінансовому моніторингу та можливостям Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (FATF), фінансових розвідок тощо. Програма включає семінари та тренінги присвячені журналістським розслідуванням та адвокаційним стратегіям у сфері протидії корупції, а також передбачає вивчення кримінально-процесуальних аспектів протидії корупції та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Програма включає  практично-орієнтовані навчальні курси:

 1. Корупція, державна політика та суспільство;
 2. Правові засади та інституційні механізми запобігання корупції;
 3. Методологія проведення досліджень в сфері протидії корупції;
 4. Пошук та контент-аналіз інформації у відкритих та закритих базах даних;
 5. Антикорупційний комплаєнс;
 6. Розслідування корупційних правопорушень.

 7. Запобігання корупції у партійній та виборчій діяльності: досвід країн ЄC

 

N.B.: Щоб отримати сертифікат слухачі повинні прослухати 4 обов’язкових дисципліни та одну на вибір. За бажанням можна буде записатися на всі курси.

Обов’язкові дисципліни:

 1. Корупція, державна політика та суспільство;

 2. Правові засади та інституційні механізми запобігання корупції;

 3. Методологія проведення досліджень в сфері протидії корупції;

 4. Пошук та контент-аналіз інформації у відкритих та закритих базах даних

Дисципліни  на вибір:

1. Розслідування корупційних правопорушень

2. Антикорупційний комплаєнс

Початок програми: 14 вересня 2017.

Тривалість програми: два семестри.

Перший семестр (початок 14 вересня, 2017):

1. Правові засади та інституційні механізми запобігання та протидії корупції /вересень-жовтень/

2. Корупція, державна політика та суспільство /вересень-жовтень/

3. Розслідування корупційних правопорушень /листопад-грудень/

4. Антикорупційний комплаєнс /листопад-грудень/

Другий семестр (початок 15 січня, 2018):

 1. Методологія проведення досліджень в сфері протидії корупції дослідження;

 2. Пошук та контент-аналіз інформації у відкритих та закритих базах даних;

 3. Запобігання корупції у партійній та виборчій діяльності: досвід країн ЄC;

 

Мова: українська/англійська.

Місце: Національний університет «Києво-Могилянська академія», м Київ, Україна.

Час занять: два рази на тиждень з 18.00 до 20.50 (четвер, п’ятниця), іноді у суботу з 9.30 до 12.20.

Учасники повинні відвідувати всі заняття. У випадку відвідування менш 80% занять учасник буде відрахований.

Цільова аудиторія програми:

Сертифікатна програма “Антикорупційні міждисциплінарні студії” буде корисною для представників антикорупційних органів та громадських організацій, помічників народних депутатів, експертів Ради громадських експертиз Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції антикорупційної прокуратури та НАЗК, працівників інших правоохоронних і контролюючих органів, агенцій в сфері протидії корупції, працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських активістів, журналістів, викладачів інших вузів, що бажають підвищити власну кваліфікацію у даній сфері, юристів приватних компаній, а також аспірантів, які планують науково досліджувати корупцію.

Вартість навчання: програма є повністю безкоштовною для 30 слухачів відібраних за результатами конкурсного відбору.

 

Програма

Програма включає  курси:

 

Курс “Корупція, державна політика та суспільство”

Цей курс є базовим курсом програми і присвячений питанням щодо сутності та природи корупції. Під час курсу будуть розкрити поняття побутової (дрібної), великої-політичної корупції, особливості корупції в державній та приватній сферах, особливості політичної, судової корупції та ін. Висвітлено особливості корупції в captured state та підходам щодо протидії корупції в таких державах. Окреслено питання щодо причин та передумов корупції. Розкрити основні причини високого рівня корупції в країнах з перехідною економікою. Обговоренні можливі шляхи протидії корупції в країнах, що розвиваються.

Курс “Правові засади та інституційні механізми запобігання корупції”

Курс присвячений вивченню та практичному застосуванню правових інструментів протидії та запобігання корупції в Україні. В межах курсу студенти отримають знання та практичні навички щодо системи та функцій правоохоронних органів, покликаних виконувати цю функцію: Національне антикорупційне бюро України; Національне агентство з питань запобігання корупції; Державна служба фінансового моніторингу; Антикорупційна прокуратура та спеціалізовані прокурори; Державна Фінансова інспекція; Антимонопольний комітет України; Органи внутрішніх справ України та СБУ. Парламентський контроль у боротьбі та запобіганні корупції. Рахункова Палата. Парламентський комітет з питань боротьби та протидії корупції. Тимчасові слідчі комісії. Окремим блоком будуть висвітленні питання співвідношення понять: «корупційне правопорушення», «конфлікт інтересів», «інші пов'язані з корупцією правопорушення. Проблеми класифікації та розмежування на прикладах судових рішень. Також під час курсу будуть висвітлено питання відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення за новим законодавством у сфері боротьби з корупцією.

Курс “Методологія проведення досліджень в сфері протидії корупції”

Мета курсу навчити молодих дослідників, аналітиків, public policy makers готувати якісні міждисциплінарні дослідження та дієву аналітику в сфері протидії корупції. Серед завдань курсу, навчити впевнено оперувати теоріями та методами дослідження корупції. Пізнати сильні та слабкі сторони окремих теоретичних підходів та методів. Розвинути здібності конструктивно критикувати теорії та методи, а також отримувати і відповідати на критику. Навчитися ефективно працювати з науковою літературою та покращити здібності написання дієвої аналітики та академічного тексту в сфері протидії корупції. Розробити дослідницький дизайн та провести власне дослідження.

Курс “Пошук та контент-аналіз інформації у відкритих та закритих базах даних”

Під час курсу студенти отримують практичні навички щодо інструментів пошуку, збору, обробці та використанню інформації в українських та іноземних публічних державних реєстрах з метою виявлення корупційних діянь. Курс буде викладатися у формі лекцій-дискусій, case-study та практичних занять щодо пошуку інформації у відкритих базах даних. Форма підсумкового контролю: практичні завдання.

Курс “Антикорупційний комплаєнс”

Вивчення вимог та обмежень антикорупційного законодавства, розробка антикорупційної політики та кодексів етики. Створення надійних каналів для захисту викривачів. Курс буде викладатися у формі лекцій-дискусій та тренінгів щодо розробки антикорупційних політик та кодексів етики компаній в різних сферах бізнесу. Форма підсумкового контролю: проект антикорупційної політики.

 

Курс “Розслідування корупційних правопорушень”

Курс буде присвячено висвітленню таких питань, як визначення корупційних злочинів, перелік злочинів згідно КК України, які входять до вказаного поняття. Також увага буде приділена особливості збору доказів та стандартів доказування в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів. відмінність методик доказування економічних злочинів, пов’язаних із заволодінням державним майном, та злочинів, пов’язаних із отриманням неправомірної винагороди. Латентний характер корупційних злочинів, проблеми їх виявлення. Проаналізована роль негласних слідчих дій у документуванні корупційних злочинів, та виявленні їх організаторів, як головна задача розслідування. Розкрити практичні питання співвідношення понять “матеріали оперативно-розшукової діяльності” та “докази у кримінальному процесі” (intelligence vs evidence).

Курс Запобігання корупції у партійній та виборчій діяльності: досвід країн ЄС

У змісті навчального курсу представлено огляд партійних систем країн-членів Європейського Союзу, ідеологічні засади і принципи діяльності загальноєвропейських політичних партій та особливості функціонування виборчих систем країн ЄС, у тому числі у проведенні виборів до Європейського Парламенту. Суттєву увагу приділено вивченню партійного та виборчого законодавства на предмет запобігання корупційним діям у процесі фінансування політичних партій та виборчих кампаній, формування виборчих списків, процесі офіційної реєстрації, як політичних партій, так і кандидатів на виборах. Предмет вивчення становить також забезпечення прозорості процесу взаємодії політичних партій із органами влади в європейських країнах.

 

Вимоги

Вимоги до кандидатів:

 • Вільне володіння англійською мовою - двомовний курс (англійська, українська) передбачає знання мови на рівні В2.
 • Ступінь бакалавра/магістра.

 

 

Для участі у конкурсному відборі необхідно до 23:00, 8 вересня  на acrec@ukma.edu.ua надіслати

 • Аплікаційну форму (завантажити);
 • Резюме;
 • Копію диплома і додатку до диплома;
 • Сертифікат про знання іноземної мови (у разі наявності);
 • Рекомендаційний лист;
 • Мотиваційний лист (300-500 слів) або відео (тривалість: до 3 хв., MPEG-4). У разі необхідності з кандидатом може бути проведена телефонна співбесіда.

Про результати відбору організатори повідомлять кандидатам:

10 вересня 2017 р.

Матеріали курсу