Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

“Корупція, державна політика та суспільство” для магістрів-правників КМА

  • Курс триває з 1 Вересня по 30 Листопада
  • Мiсць: 20

Опис: курс «Корупція, державна політика та суспільство» є міждисциплінарною навчальною дисципліною, що передбачає вивчення феномену корупції як соціально-правового явища та його  негативних наслідків на процеси державотворення.

Мета: формування системи знань про соціально-правову природу корупції,  правові аспекти протидії корупції, шляхи запобігання та протидії, а також особливості розслідування корупційних правопорушень.

Курс складається з трьох блоків. Перший блок передбачає здобуття студентами знань, щодо сутності та класифікації корупції, економічних наслідків, особливостей корупції в Україні та інших держав з перехідною економікою, ефективних антикорупційних стратегій, що запроваджуються в різних країнах світу, інструментів протидії  великої політичної, адміністративної та побутової корупції.

Другий блок, присвячений правовим засадам та інституційним механізмам запобігання та протидії корупції в Україні. У цій частині курсу студенти будуть ознайомлені з найкращими міжнародними практиками протидії корупції, а також новелами антикорупційного законодавства в Україні.

Останній блок курсу базуватиметься на вивченні кримінальних та кримінально-процесуальних аспектів корупційних злочинів та пов’язаних із  корупцією правопорушеннях. 

Курс «Корупція, державна політика та суспільство» зацікавить  студентів-магістрів політологів, соціологів, правників, журналістів, державних службовців та громадських діячів, які бажають підвищити власну кваліфікацію у сфері протидії корупції.