Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

Антикорупційні міждисциплінарні студії: Cертифікатна програма. 2018

  • Строк подачі заявки: 5 Вересня
  • Курс триває з 13 Вересня по 30 Квітня
  • Мiсць: 30

 

Програма здійснюється за підтримки «Open Society Foundations»

 

Оголошуємо конкурс на участь у  комплексній сертифікатній програмі 2018 р.

«Антикорупційні міждисциплінарні студії» – це освітня програма, присвячена комплексному вивченню корупції як соціально-правового явища та шляхів її запобігання. Для проведення лекцій запрошені теоретики та практики у сфері протидії корупції з України, Нідерландів та Німеччини. Програма буде корисною для представників антикорупційних органів, активістів громадського сектору, помічників народних депутатів, працівників органів влади, журналістів, викладачів, які бажають підвищити кваліфікацію у даній сфері, юристів приватних компаній, а також студентів.
Програма складається з обов’язкових та вибіркових практично-орієнтованих навчальних курсів.

Для отримання сертифікату необхідно:
– Прослухати 4 обов’язкові та 1 вибірковий курс;
– Відвідати не менше 80 % занять;
– Виконати завдання, передбачені у межах курсів.

Початок програми: 13 вересня 2018 р.
Тривалість програми: два семестра (І семестр – з 13 вересня 2018 р., ІІ семестр – з 17 січня 2019 р.).
Мова проведення: українська/англійська.
Місце проведення: Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ.
Графік занять: четвер, п’ятниця о 18.00 – 20.50. У випадку зайнятості лектора заняття можуть відбуватися у суботу о 9.30 – 12.20.
Вартість навчання: програма є безкоштовною для 30 слухачів, відібраних за результатами конкурсу.

Для участі у конкурсі необхідно до 23.00 5 вересня заповнити аплікаційну форму, а також на acrec@ukma.edu.ua надіслати:
– Резюме;
– Копію диплома і додатку до диплома;
– Сертифікат про знання іноземної мови (у разі наявності);
– Рекомендаційний лист;
– Мотиваційний лист (300-500 слів) або відео тривалістю до 3 хв. у форматі MPEG-4.

У разі необхідності з кандидатом може бути проведена співбесіда.

Результати конкурсного відбору будуть повідомлені кандидатам до 11 вересня 2018 р.

Сертифікатна освітня програма – це спільний проект Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Міждисциплінарного науково-освітнього Центру протидії корупції в Україні, що реалізується за підтримки Open Society Foundations.

Викладачi

Ніна Онопрійчук

Доцент кафедри політології та державного управління Вільного Університету (Vrije Universiteit) в Амстердамі.

Основні наукові інтереси - демократизація пострадянських держав, розвиток антикорупційних ініціатив та інститутів в Україні, а також вплив ЄС на демократичний розвиток Східного партнерства. 

Програма

Обов'язкові дисципліни програми:

I.Корупція, державна політика та суспільство.

(І семестр)

У ході курсу будуть окреслені причини та передумови корупції, розкриті поняття «побутової» та «топ-корупції», «state capture» висвітлені особливості корупції у публічній та приватній сферах, охарактеризована специфіка корупції у різних сферах. Слухачі ознайомляться з теоретичними підходами щодо тлумачення явища корупції (економічна, політологічна, комунікаційна перспективи), а також підходами щодо протидії їй, прослідкують генезу українського олігархату, отримають інформацію про корупційні схеми в базових секторах економіки, а також про вищу політичну корупцію і фінансування політичних партій. Заняття відбуватимуться у форматі лекцій, дискусій та case-study.

II. Правові засади та інституційні механізми запобігання корупції.

(І семестр)

У межах курсу студенти отримають знання та практичні навички щодо системи та функцій правоохоронних органів, що виконують функції протидії корупції, прослідкують перебіг антикорупційних реформ України, зрозуміють їхні переваги, недоліки, тенденції та перспективи. Будуть висвітлені питання співвідношення понять: «корупція», «корупційне правопорушення», «конфлікт інтересів», «інші пов’язані з корупцією правопорушення». Також будуть розглянуті питання відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. Студенти навчаться обирати й застосовувати положення законодавства у сфері запобігання корупції; відповідно до його точного змісту, тлумачити закон про запобігання корупції; виявляти й аналізувати тенденції судової практики щодо запобігання корупції ; критично оцінювати нові норми законодавства про запобігання корупції; застосовувати альтернативні способи розв’язання правового конфлікту, який виникає між корупційним правопорушником, з одного боку, та державою, суспільством і громадянами, з іншого; обирати й застосовувати засоби усунення наслідків корупційних правопорушень; проводити антикорупційну експертизу та розробляти антикорупційну програму для державної установи. У ході навчання слухачам курсу буде розкрито концепт «whistleblowing» та представлено найкращі практики правового захисту викривальників у світі.

III. Методологія проведення досліджень в сфері протидії корупції.

(ІІ семестр)

Метою курсу є навчити слухачів готувати якісні міждисциплінарні дослідження та аналітику в сфері протидії корупції з використанням теорій та методів дослідження корупції. Слухачі дізнаються про сильні сторони та обмеження теоретичних підходів та методів, будуть вчитися працювати з науковою літературою та розробляти дослідницький дизайну. У ході курсу буде пояснено переваги та недоліки кількісних та якісних методів дослідження корупції; відмінності факторцентричного (factor-centred) та результат-центричного (outcome-centred) дизайну дослідження; розглянуті контент-аналіз, фреймінг-аналіз, дискур-аналіз, інтерв’ювання та етнографічні методи дослідження. Фінальним завданням курсу є проведення власного дослідження.

IV. Пошук та контент-аналіз інформації у базах даних.

(ІІ семестр)

Під час курсу студенти отримають практичні навички щодо інструментів пошуку, збору, обробки та використання інформації у державних реєстрах з метою виявлення корупційних діянь, ознайомляться із поняттям «соціальні мережі» та розглянуть, яку роль мережування має в корупційній/антикорупційній діяльності.


Вибіркові дисципліни:

I. Антикорупційний комплаєнс.

(І семестр)

Слухачам курсу буде розтлумачене поняття «комплаєнс», будуть розкриті вимоги та обмеження антикорупційного законодавства, а також висвітлені особливості створення ефективної системи внутрішнього комплаєнса. Курс буде викладатися у формі лекцій-дискусій та тренінгів щодо розробки антикорупційних політик та кодексів етики компаній в різних сферах бізнесу. Форма підсумкового контролю: проект антикорупційної політики.

II. Доступ до публічної інформації.

(ІI семестр)

Мета курсу, розкрити теоретичні та практичні питання право на доступ до публічної інформації, найкращі міжнародні стандарти в цій сфері. Пояснити значення і цінність свободи інформації, розкрити правову природу та відмінність права на доступ до інформації про діяльність влади від свободи масової інформації (свободи інформації) та права на звернення. Метою курсу є також пояснення правових підстав обмеження права на доступ до інформації, зокрема застосування трискладового тесту (ч. 2 ст. 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”) та принципів закону. Навчити навичкам практичного застосування законів у сфері доступу до інформації. Важливою частиною курсу є також тема захисту викривальників, як гарантії відкритого врядування та вплив громадянського суспільства на державну політику щодо впровадження реформ у сфері відкритого врядування.

III. Розслідування корупційних правопорушень.

(ІI семестр)

Курс буде присвячено висвітленню особливостей збору доказів та стандартів доказування в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів, латентного характеру корупційних злочинів, а також головних завдань розслідування. У ході лекційної частини курсу слухачі отримають знання про поняття і види корупційних правопорушень; про корупційні злочини, поєднані з отриманням неправомірної вигоди; про застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження під час розслідування корупційних злочинів; ознайомляться з основами методики розслідування корупційних злочинів. Друга частина курсу буде проведена у форматі симуляції проведення слідчих дій, case-study.

IV. Кваліфікація корупційних правопорушень.

(ІI семестр)

Навчальна дисципліна «Кваліфікація корупційних злочинів» присвячена вивченню положень адміністративного та кримінального законодавства, доктринальних положень та матеріалів судової практики з метою правильної правової оцінки корупційних правопорушень.

Вимоги

  • Вільне володіння англійською мовою. Двомовний курс (англійська, українська) передбачає знання мови на рівні В2.

  • Ступінь бакалавра/магістра.

Матеріали курсу