Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

Blueprint for Free Speech – це некомерційна благодійна організація, яка працює на міжнародному рівні з метою просування права на свободу вираження поглядів. Діяльність організації захищає статтю 19 Загальної декларації прав людини, яка затверджує право на свободу переконань та їх вираження для всіх людей.

Blueprint for Free Speech is a non-profit charity that works internationally to promote the right to freedom of expression. The work of organization defends Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which asserts the right to freedom of opinion and expression for all people.