Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

Успішно завершено Літній інтенсив «Як досліджувати корупцію? Аналітика, що впливає на антикорупційну політику»

Тижневий курс з дизайну та написання дієвої аналітики у сфері протидії корупції проходив у стінах Києво-Могилянської академії протягом 6-10 серпня та закінчився врученням сертифікатів від ACREC.

Літня школа була створена з метою підвищення якості українських досліджень та аналітики в антикорупційній сфері. В рамках заходу було зібрано 20 учасників з усієї України, серед яких завітали як представники антикорупційних органів та громадських організацій, що займаються аналізом впливу політики або прикладними дослідженнями у сфері корупції, так і студенти старших курсів та аспіранти, які планують досліджувати корупцію на науковому рівні.

Формат Літнього інтенсиву був побудований на основі концентрованої теорії в поєднанні з інтенсивною практичною роботою у групах.

В рамках теоретичної частини учасники ознайомились із основами дослідницького дизайну у сфері антикорупції; дізнались про нові підходи і теорії до вивчення корупції як явища; опрацювали базові елементи дизайну наукового дослідження в даній сфері.

Окрім цього, велика частина лекцій була присвячена темі визначення, індикаторів та аргументації в дослідженні корупції та пов’язаних з нею явищ. Зокрема, учасники дізнались як діагностувати індикатори для дослідження корупції; оволоділи критичним підходом до визначення та типології у дослідницьких роботах; навчились формулювати тему, об’єкт та ключові питання наукового дослідження. Не менш важливим було й опрацювання індуктивного та дедуктивного дизайну дослідження на основі власних тем учасників; а також вивчення методології досліджень у сфері корупції – як з точки зору якісного, так і кількісного підходів.

Після детального опрацювання теоретично-методологічної частини Літнього інтенсиву, учасники мали нагоду прослухати лекцію «Адвокація та комунікація», в рамках якої розповідалось про практичні особливості та шляхи використання та/або просування розроблених рекомендацій щодо антикорупційної політики.

В свою чергу, набуті протягом лекційних сесій знання учасники мали можливість одразу апробувати на практиці. Зокрема, цьому сприяли практичні заняття, в рамках яких антикорупційні активісти аналізували наукову літературу; готували аналітичні тексти; розробляли та дискутували власні теми аналітичних статей, policy papers, есе, наукових досліджень, магістерських та докторських робіт.

Таким чином, за результатами Літньої школи «Як досліджувати корупцію. Аналітика, що впливає на антикорупційну політику», учасники навчились розробляти дизайн власного наукового дослідження у сфері протидії корупції; готувати та презентувати прикладне дослідження у формі дієвого аналітичного документу у галузі державної політики – policy paper; знаходити сильні та слабкі сторони окремих наукових підходів та методів; конструктивно критикувати теорії та методи, а також оперувати теоріями і сучасними методами дослідження корупції та ефективно працювати з науковою літературою для якісного покращення дослідницьких текстів.

По закінченню Інтенсиву антикорупційні активісти також отримали Сертифікат про проходження 5-тиденного курсу лекцій та були ласкаво запрошені на повноцінне навчання в рамках цьогорічної сертифікатної програми «Антикорупційні міждисциплінарні студії», яка стартує вже у вересні 2018 року.

Тренували учасників програми: консультант з розвитку, координатор аналітичного напрямку, докторант Інституту Розвитку та Миру Університету Дуйсбург-Ессен Оксана Гус; аспірантка Берлінської Школи Транснаціональних студій при Вільному університеті Берліну, дослідниця громадянського суспільства та його впливу на політичні системи Олександра Койдель; доцент кафедри політології в Університеті Лейдену, лектор за статистики та дослідницьких навичок Ніна Онопрійчук; а також експерт з питань парламентського лобіювання та політичного консалтингу у сфері протидії корупції, голова правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін.

Захід було реалізовано за підтримки “Open Society Foundations”.