Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

Дискусія на тему «Академічна доброчесність і плагіат» відбулась!

23 листопада в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» відбулась дискусія на тему академічної доброчесності та боротьби з плагіатом. Захід було організовано Міждисциплінарним науково-освітнім центром протидії за підтримки Програми реформування сектора юстиції «Нове правосуддя» Агентства США з міжнародної розвитку (USAID).

В дискусії взяли участь представники академічної спільноти і органів студентського самоврядування Школи права Вашингтону та Лі, а також провідних вищих навчальних закладів м. Києва.

З вітальним словом виступила виконавча директорка ACREC Оксана Нестеренко. У своїй промові вона підкреслила важливість обговорення питань академічної доброчесності та запозичення міжнародного досвіду у сфері запобігання плагіату з метою вдосконалення існуючих практик на теренах України. Свою позицію вона обґрунтувала тим, що, не дивлячись на актуалізацію питань академічної доброчесності в експертних колах, в Україні все ще залишається достатньо низький рівень академічної культури, а плагіат досі розглядається як раціональна опція в контексті отримання освіти та ведення наукової діяльності – як серед українських студентів, так і вітчизняних професорів та здобувачів наукових ступенів.

Першою поділитись своїми практиками у сфері дотримування норм академічної доброчесності вирішила голова Американської бібліотеки ім. Віктора Китастого НаУКМА Світлана Чуканова. Зокрема, вона розповіла про участь Наукової та Американської бібліотек  Києво-Могилянської академії в розробці курсу «Вступ до Могилянських Студій». Світлана зазначила, що в рамках цього курсу існують спеціальні модулі, присвячені  інформаційній грамотності та академічній доброчесності, а сам курс є обов’язковим для всіх студентів НаУКМА.

Також було зазначено, що Американська бібліотека постійно приймає запити щодо проведення заходів з академічної доброчесності від науковців, бібліотекарів та студентів з інших навчальних закладів м. Києва та максимально сприяє популяризації академічної культури та розповсюдженню норм доброчесності у сфері освіти.

Не менш важливо згадати й про те, що в межах Києво-Могилянської академії було розроблено унікальний онлайн-курс «Академічна доброчесність в університеті», в якому наукові працівники Могилянки діляться своїм досвідом та вчать запобігати плагіату. Саме ж дотримання правил академічної доброчесності є ключовим аспектом стратегії розвитку НаУКМА, а відповідне могилянське Положення про запобігання плагіату було прийнято в Україні ще у 2009 році.

Продовжив дискусію професор Школи права Вашингтону та Лі (м. Лексингтон, Вірджинія) Томас Спіді Райс (Thomas H. Speedy Rice), який відвідав захід зі своїми студентами та членами студентського самоврядування. Свою промову представники американського університету присвятили розповіді про офіційний документ з академічної доброчесності в Школі права Вашингтону та Лі під назвою «Біла книга» («White Book»).

Цікавим є те, що в Школі права студенти самі залишають за собою право  притягувати сокурсників до відповідальності за порушення правил академічної доброчесності. За словами професора, саме той факт, що студенти Школи права Вашингтону та Лі мають значні повноваженні у «здійсненні правосуддя» за порушення правил доброчесності, призводить до зростання відчуття відповідальності за свої дії  та сприяє чесній та гідній поведінці серед студентів.

Окрім символічних, в Школі права існують і певні формальні норми та процедури з дотримування норм доброчесності. Так, за реалізацію «Системи честі» Білої книги відповідає Виконавчий комітет (Executive committee), який повністю складається зі студентів та зберігає за собою виняткову юрисдикцію щодо всіх питань пов’язаних з академічною доброчесністю. У разі виявлення плагіату або будь-яких спірних питань з дотримування норм Білої книги проводяться спеціальні слухання, які можуть носити відкритий або закритий характер. Різні види порушень (як то некоректне цитування та ін.) караються згідно з існуючою системою санкцій. При цьому, за доведений плагіат на студента чекає завжди однакове покарання – виключення з університету.

Далі виступив студент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та активний член організації «Studwatch Ukraine» Олександр Рак. Він акцентував увагу на тому, що тема доброчесності в Україні безпосередньо пов’язана із забезпеченням якості освіти. В цьому контексті, Олександр зазначив, що одна із головних проблем українських вузів полягає у відсутності як зовнішнього забезпечення контролю за якістю освіти, так і внутрішнього. В свою чергу, плагіат завжди вигідний тим, хто не зацікавлений в якості освіти. Вирішити цю проблему, впевнений він, можуть заходи з підвищення рівня мотивації студентів, запровадження конкуренції серед викладачів, а також введення більш жорсткої системи контролю та підзвітності в рамках кожного університету країни.

Останніми до дискусії долучились представниці Київського національного торговельно-економічного університету Ельвіна Шахбазова та Яна Вашко. Свій виступ вони присвятили огляду власного проекту – а саме, плану створення спеціального студентського комітету, який буде відповідальним за дотримання стандартів академічної доброчесності. Проект викликав жваву дискусію та отримав позитивні відгуки збоку колег з інших українських вузів.

Глибокий інтерес до українських практик у сфері академічної доброчесності виразив і американський професор. З метою обміном корисними практиками, які використовуються в США, Томас Райс порекомендував  ознайомитися з розділом про академічну доброчесність у Білій книзі.

Варто зазначити, що книга була перекладена на українську мову за сприяння програми «Нове правосуддя» USAID та знаходиться у вільному доступі для всіх охочих.  Завантажити Білу книгу можна за посиланням: http://catcut.net/ldpx

Професор також порадив долучитись до Платформи «Еducation for Justice» та підвищити рівень своїх знань у сфері академічної доброчесності, пройшовши модульне онлайн навчальне  під назвою «Чесність, непідкупність та етика», яке знаходиться у розділі «Вища освіта» на сайті https://www.unodc.org/e4j/

На завершення дискусії, спікери та слухачі заходу подякували один одному та зійшлись на думці про те, що тільки поєднавши досвід та спільні зусилля, можливо подолати плагіат та вибудувати культуру академічної доброчесності на основі етичних принципів та бажання вчитись!

Захід було проведено за підтримки Програми реформування сектора юстиції «Нове правосуддя» Агентства США з міжнародної розвитку (USAID).