Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції Національного університету «Києво-Могилянська академія» (ACREC) спільно з Лейденським університетом (Нідерланди) розпочали перший в Україні дослідницький проект, головною метою якого є з’ясувати, які фактори пояснюють успіхи та  виклики антикорупційної діяльності громадянського суспільства в Україні.
Для досягнення цієї мети будуть досліджуватися політична роль громадських організацій та активістів, стратегії просвітницької діяльності, які вони використовують, а також їхні організаційні форми. У результаті втілення проекту в життя з’являться наступні публікації: огляд літератури, два робочих документи, дві аналітичні записки та книга.
Під час роботи над проектом проводяться як кабінетні дослідження, так і польові роботи (збір первинних даних). використовуються переважно якісні методи дослідження. Польові роботи полягають у проведенні напівструктурованих інтерв’ю з антикорупційними активістами та громадськими організаціями, фокус-груп і включених спостережень.
Також, серед українських антикорупційних організацій буде поширене опитування щодо їхньої діяльності. Емпірична частина проекту охоплює вісім кейсів (вісім регіонів України, у яких громадянське суспільство проводить активну антикорупційну діяльність – Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ).
Запланована тривалість проекту – 18 місяців. Проект поділений на кілька великих блоків: перший – дослідницька діяльність (робота з літературою, емпіричні, польові та кабінетні дослідження); другий – обмін інформацією (включає проведення воркшопів, зустрічей дослідників, обмін науковцями, які працюють над проектом, між Україною та Нідерландами тощо); третій – написання публікацій.
Консорціум дослідників складається з Лейденського університету та  Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції Національного університету «Києво- Могилянська академія».