Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

Від відкритого формування політики до краудсорсингу: приклади реалізації відкритого урядування в освіті

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції НаУКМА у співпраці з Міжнародним інститутом планування освіти ЮНЕСКО представляє серію полісі бріфів, які присвячені питанням подолання корупції в сфері освіти. Четвертий полісі бріф присвячено питанням відкритому формуванню політики та краудсорсингу.