Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

Аналітичне дослідження “ОЦІНКА ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ”

Цілям и цього дослід ження є:

 1. оцінити стан виконання Антикорупційної
  стратегії на 2014-2017 роки та Державної
  програми з її реалізації протягом 2015-2016 років;
 2. визначити проблеми, що залишаються
  невирішеними або виявляють себе в ході
  реалізації державної антикорупційної політики;
 3. визначити рекомендації щодо подальших заходів,
  які варто включити до Антикорупційної стратегії
  та Державної програми (при її щорічному
  перегляді) з метою вирішення актуальних
  проблем.