Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

Антикорупційні міждисциплінарні студії: Cертифікатна програма. 2021

  • Мiсць: 30

 

Програма здійснюється за підтримки «Open Society Foundations» .

 

Оголошуємо конкурс на участь у  комплексній сертифікатній програмі 2021 р.

«Антикорупційні міждисциплінарні студії» – це освітня програма, присвячена комплексному вивченню корупції як соціально-правового явища та шляхів її запобігання. Для проведення лекцій запрошені теоретики та практики у сфері протидії корупції з України, Нідерландів та Німеччини. Програма буде корисною для представників антикорупційних органів, активістів громадського сектору, помічників народних депутатів, працівників органів влади, журналістів, викладачів, які бажають підвищити кваліфікацію у даній сфері, юристів приватних компаній, а також студентів.
Програма складається з обов’язкових та вибіркових практично-орієнтованих навчальних курсів.

Для отримання сертифікату необхідно:
– Прослухати 4 обов’язкові та 1 вибірковий курс;
– Відвідати не менше 80 % занять;
– Виконати завдання, передбачені у межах курсів.

Початок програми: друга половина жовтень 2022 р.
Тривалість програми: два семестра (І семестр – з жовтня 2021 р., ІІ семестр – з  кінця січня 2022 р.).
Мова проведення: українська/англійська.
Формат проведення: оффлайн або онлайн (в залежності від безпекової ситуації). Навчання в режимі оффлайн проходить в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», Київ. Онлайн-заняття відбуваються в Zoom.
Графік занять: четвер, п’ятниця о 18.00 – 20.50. У випадку зайнятості лектора заняття можуть відбуватися у суботу.
Вартість навчання: програма є безкоштовною для 20 слухачів, відібраних за результатами конкурсу.

Для участі у конкурсі необхідно до 23:00 18 вересня заповнити аплікаційну форму, а також на acrec@ukma.edu.ua надіслати:
– Резюме;
– Копію диплома і додатку до диплома;
– Сертифікат про знання іноземної мови (у разі наявності);
– Рекомендаційний лист;
– Мотиваційний лист (300-500 слів) або відео тривалістю до 3 хв. у форматі MPEG-4.

У разі необхідності з кандидатом може бути проведена співбесіда.

Сертифікатна освітня програма – це спільний проект Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Міждисциплінарного науково-освітнього Центру протидії корупції в Україні, що реалізується за підтримки Open Society Foundations.

Обов’язкові дисципліни програми:

I.Корупція, державна політика та суспільство

(І семестр)

У ході курсу будуть окреслені причини та передумови корупції, розкриті поняття «побутової» та «топ-корупції», «state capture» висвітлені особливості корупції у публічній та приватній сферах, охарактеризована специфіка корупції у різних сферах. Слухачі ознайомляться з теоретичними підходами щодо тлумачення явища корупції (економічна, політологічна, комунікаційна перспективи), а також підходами щодо протидії їй, прослідкують генезу українського олігархату, отримають інформацію про корупційні схеми в базових секторах економіки, а також про вищу політичну корупцію і фінансування політичних партій. Увага також буде приділена питанню вимірювання корупції, різниці між політичною, адміністративною корупцією та корупцією в приватному секторі, причинам появи та наслідкам розповсюдження корупції, а також специфіці корупції на пост-радянському просторі. Заняття відбуватимуться у форматі лекцій, дискусій та case-study.

II. Правові засади та інституційні механізми запобігання корупції

(І семестр)

У межах курсу студенти отримають знання та практичні навички щодо системи та функцій правоохоронних органів, що виконують функції протидії корупції, прослідкують перебіг антикорупційних реформ України, зрозуміють їхні переваги, недоліки, тенденції та перспективи. Будуть висвітлені питання співвідношення понять: «корупція», «корупційне правопорушення», «конфлікт інтересів», «інші пов’язані з корупцією правопорушення». Також будуть розглянуті питання відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. Студенти навчаться обирати й застосовувати положення законодавства у сфері запобігання корупції; відповідно до його точного змісту, тлумачити закон про запобігання корупції; виявляти й аналізувати тенденції судової практики щодо запобігання корупції ; критично оцінювати нові норми законодавства про запобігання корупції; застосовувати альтернативні способи розв’язання правового конфлікту, який виникає між корупційним правопорушником, з одного боку, та державою, суспільством і громадянами, з іншого; обирати й застосовувати засоби усунення наслідків корупційних правопорушень; проводити антикорупційну експертизу та розробляти антикорупційну програму для державної установи. У ході навчання слухачам курсу буде розкрито концепт «whistleblowing» та представлено найкращі практики правового захисту викривальників у світі.

III. Антикорупційна експертиза проектів нормативноправових актів  і чинних нормативноправових актів

(ІІ семестр)

Цей курс створено з метою надати студентам необхідні знання щодо явища корупції та способів запобігання йому
в публічному адмініструванні. Завданням курсу є сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупції загалом та її окремих проявів для суспільства і держави, кожного громадянина, надати їм знання щодо причин та наслідків корупції і здійснюваних в Україні і світі антикорупційних заходів, сформувати вміння застосовувати передбачені законом засоби запобігання корупції. У результаті вивчення курсу студенти набудуть розуміння  сутності антикорупційної експертизи та її видів, отримають необхідні знання про методологію проведення антикорупційної експертизи, корупціогенних факторів та способів їх пошуку. Увага також буде приділена усуванню корупціогенних факторів. Після закінчення курсу, студенти вмітимуть проводити антикорупційну експертизу проектів законів, чинних законів і проектів постанов Кабінету Міністрів України, громадську антикорупційну експертизу різних видів, складати висновок антикорупційної експертизи, що проводиться державними органами та громадської антикорупційної експертизи, пропонувати способи усунення корупціогенних факторів, а також забезпечувати інформаційний супровід антикорупційної експертизи.

Вибіркові дисципліни:

I. Право на доступ до публічної інформації

(І семестр)

Мета курсу – розкрити теоретичні та практичні питання право на доступ до публічної інформації, найкращі міжнародні стандарти в цій сфері. Пояснити значення і цінність свободи інформації, розкрити правову природу та відмінність права на доступ до інформації про діяльність влади від свободи масової інформації (свободи інформації) та права на звернення. Метою курсу є також пояснення правових підстав обмеження права на доступ до інформації, зокрема застосування трискладового тесту (ч. 2 ст. 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”) та принципів закону. Навчити навичкам практичного застосування законів у сфері доступу до інформації. Важливою частиною курсу є також тема захисту викривальників, як гарантії відкритого врядування та вплив громадянського суспільства на державну політику щодо впровадження реформ у сфері відкритого врядування.

ІІ. Антикорупційний комплаєнс

(І семестр)

*викладається англійською мовою

Слухачам курсу буде розтлумачене поняття «комплаєнс», будуть розкриті вимоги та обмеження антикорупційного законодавства, а також висвітлені особливості створення ефективної системи внутрішнього комплаєнса. Курс буде викладатися у формі лекцій-дискусій та тренінгів щодо розробки антикорупційних політик та кодексів етики компаній в різних сферах бізнесу. Форма підсумкового контролю: проект антикорупційної політики.

IІI. Розслідування корупційних правопорушень

(ІI семестр)

Курс буде присвячено висвітленню особливостей збору доказів та стандартів доказування в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів, латентного характеру корупційних злочинів, а також головних завдань розслідування. У ході лекційної частини курсу слухачі отримають знання про поняття і види корупційних правопорушень; про корупційні злочини, поєднані з отриманням неправомірної вигоди; про застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження під час розслідування корупційних злочинів; ознайомляться з основами методики розслідування корупційних злочинів. Друга частина курсу буде проведена у форматі симуляції проведення слідчих дій, case-study.

IV. Викриття та попередження корупції під час публічних закупівель

(І семестр)

Даний курс присвячений вивченню динаміки розвитку сфери публічних закупівель в Україні, чинного законодавства та процедур в цій галузі. Мета курсу – надати студентам знання та навички щодо аналізу процесу проведення публічних закупівель та виявлення корупційних ризиків, порушень та зловживань. В рамках курсу студенти вивчатимуть теоретичні та практичні аспекти у сфері публічних закупівель, детально розглянуть ключові корупційні схеми в закупівлях, а також типові порушення. В межах практичних занять студенти зможуть змоделювати проведення тендеру в режимі реального часу та дії різних інституційних елементів системи закупівель. Також, під час курсу студенти опанують практичні аспекти процедур оскарження публічних закупівель у контролюючих та правоохоронних органах. За підсумками курсу, слухачі матимуть необхідні знання стосовно міжнародно-правових стандартів проведення публічних закупівель, методології оцінювання систем публічних закупівель, правового регулювання проведення публічних закупівель в Україні, принципів роботи системи Prozorro та Dozorro, процедур моніторингу публічних закупівель, шляхів та процедур оскарження публічних закупівель, які були проведені із порушеннями, а також інституційних механізмів запобігання порушень законодавства у сфері публічних закупівель.

V. Правовий захист викривачів корупції

(час уточнюється)

Даний курс присвячений вивченню проблематики викривачів корупції в Україні, захисту їхніх прав та міжнародним стандартам захисту прав викривачів в усьому світі.

Викладачi

Вимоги

  • Вільне володіння англійською мовою. Двомовний курс (англійська, українська) передбачає знання мови на рівні В2.

  • Ступінь бакалавра/магістра.

Матеріали курсу