Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

Антикорупційні міждисциплінарні студії: Cертифікатна програма. 2020

  • Мiсць: 30

Програма здійснюється за підтримки «Open Society Foundations» та The Matra Programme від Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди.

 

Оголошуємо конкурс на участь у  комплексній сертифікатній програмі 2020 р.

«Антикорупційні міждисциплінарні студії» – це освітня програма, присвячена комплексному вивченню корупції як соціально-правового явища та шляхів її запобігання. Для проведення лекцій запрошені теоретики та практики у сфері протидії корупції з України, Нідерландів та Німеччини. Програма буде корисною для представників антикорупційних органів, активістів громадського сектору, помічників народних депутатів, працівників органів влади, журналістів, викладачів, які бажають підвищити кваліфікацію у даній сфері, юристів приватних компаній, а також студентів.
Програма складається з обов’язкових та вибіркових практично-орієнтованих навчальних курсів.

Для отримання сертифікату необхідно:
– Прослухати 4 обов’язкові та 1 вибірковий курс;
– Відвідати не менше 80 % занять;
– Виконати завдання, передбачені у межах курсів.

Початок програми: друга половина вересня 2020 р.
Тривалість програми: два семестра (І семестр – з вересня 2020 р., ІІ семестр – з  січня 2021 р.).
Мова проведення: українська/англійська.
Формат проведення: оффлайн або онлайн (в залежності від рішення уряду щодо карантинних заходів у зв’язку з Сovid-19). Навчання в режимі оффлайн проходить в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», Київ. Онлайн-заняття відбуваються в Zoom.
Графік занять: четвер, п’ятниця о 18.00 – 20.50. У випадку зайнятості лектора заняття можуть відбуватися у суботу.
Вартість навчання: програма є безкоштовною для 30 слухачів, відібраних за результатами конкурсу.

Для участі у конкурсі необхідно до 23.00 6 вересня заповнити аплікаційну форму, а також на acrec@ukma.edu.ua надіслати:
– Резюме;
– Копію диплома і додатку до диплома;
– Сертифікат про знання іноземної мови (у разі наявності);
– Рекомендаційний лист;
– Мотиваційний лист (300-500 слів) або відео тривалістю до 3 хв. у форматі MPEG-4.

У разі необхідності з кандидатом може бути проведена співбесіда.

Сертифікатна освітня програма – це спільний проект Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Міждисциплінарного науково-освітнього Центру протидії корупції в Україні, що реалізується за підтримки Open Society Foundations.

Обов’язкові дисципліни програми:

I.Корупція, державна політика та суспільство

(І семестр)

У ході курсу будуть окреслені причини та передумови корупції, розкриті поняття «побутової» та «топ-корупції», «state capture» висвітлені особливості корупції у публічній та приватній сферах, охарактеризована специфіка корупції у різних сферах. Слухачі ознайомляться з теоретичними підходами щодо тлумачення явища корупції (економічна, політологічна, комунікаційна перспективи), а також підходами щодо протидії їй, прослідкують генезу українського олігархату, отримають інформацію про корупційні схеми в базових секторах економіки, а також про вищу політичну корупцію і фінансування політичних партій. Увага також буде приділена питанню вимірювання корупції, різниці між політичною, адміністративною корупцією та корупцією в приватному секторі, причинам появи та наслідкам розповсюдження корупції, а також специфіці корупції на пост-радянському просторі. Заняття відбуватимуться у форматі лекцій, дискусій та case-study.

II. Правові засади та інституційні механізми запобігання корупції

(І семестр)

У межах курсу студенти отримають знання та практичні навички щодо системи та функцій правоохоронних органів, що виконують функції протидії корупції, прослідкують перебіг антикорупційних реформ України, зрозуміють їхні переваги, недоліки, тенденції та перспективи. Будуть висвітлені питання співвідношення понять: «корупція», «корупційне правопорушення», «конфлікт інтересів», «інші пов’язані з корупцією правопорушення». Також будуть розглянуті питання відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. Студенти навчаться обирати й застосовувати положення законодавства у сфері запобігання корупції; відповідно до його точного змісту, тлумачити закон про запобігання корупції; виявляти й аналізувати тенденції судової практики щодо запобігання корупції ; критично оцінювати нові норми законодавства про запобігання корупції; застосовувати альтернативні способи розв’язання правового конфлікту, який виникає між корупційним правопорушником, з одного боку, та державою, суспільством і громадянами, з іншого; обирати й застосовувати засоби усунення наслідків корупційних правопорушень; проводити антикорупційну експертизу та розробляти антикорупційну програму для державної установи. У ході навчання слухачам курсу буде розкрито концепт «whistleblowing» та представлено найкращі практики правового захисту викривальників у світі.

III. Написання аналітичних документів у сфері запобігання та протидії корупції

(І семестр)

Метою курсу є навчити слухачів основам написання аналітичних матеріалів у сфері антикорупції, зокрема, як обрати актуальну тему і цільову аудиторію, як визначити дослідницьке питання, навчитись ефективно працювати з джерелами, оволодіти принципами написання якісного та зрозумілого тексту, навчитись рецензуванню та адвокації. В рамках курсу студенти отримають необхідне знання про способи та форми надання зворотного зв’язку (рецензій) на аналітичні документи у сфері антикорупції; базові підходи адвокації та комунікації аналітичних документів у сфері антикорупції серед стейкхолдерів. За підсумками курсу,  студенти навчаться писати аналітичні документи у сфері антикорупції; самостійно здійснювати дослідження за обґрунтованою та доцільною методологією; писати текст дослідження доступною мовою; за підсумками дослідження готувати рекомендації для осіб, відповідальних за прийняття рішень. Очікується, що слухачі набудуть як теоретичних знань, так і практичних навичок з розробки, написання та адвокації аналітичних матеріалів у сфері антикорупції.  

IV. Стратегії комунікації у сфері боротьби з корупцією

(ІІ семестр)

В рамках курсу будуть розглянуті питання комунікаційної стратегії: від аналізу аудиторії та стейкхолдерів до відпрацювання необхідних комунікаційних інструментів та їх застосування. Важливою частиною курсу буде практичне навчання студентів щодо написання текстів та розробки меседж-боксів, публічних інтерв’ю, а також практики проведення публічних заходів, їх планування та реалізації. Курс включатиме як теоретичну частину, так і практичну роботу щодо розробки власної комунікаційної стратегії. В результаті вивчення курсу, студенти отримають розуміння сутності стратегічних та публічних комунікацій, процесів просування антикорупційних реформ завдяки використанню стратегічних, публічних комунікацій, основних принципів побудови комунікаційної стратегії, методики визначення основних стейкхолдерів та визначення ключових інструментів комунікації з ними.

Вибіркові дисципліни:

* Окрім курсів, перелічених нижче, студенти Сертифікатної програми можуть за власним бажанням прослухати будь-які курси, що викладаються в рамках Магістерської програми “Антикорупційні студії”

I. Викриття та попередження корупції під час публічних закупівель

(І семестр)

Даний курс присвячений вивченню динаміки розвитку сфери публічних закупівель в Україні, чинного законодавства та процедур в цій галузі. Мета курсу – надати студентам знання та навички щодо аналізу процесу проведення публічних закупівель та виявлення корупційних ризиків, порушень та зловживань. В рамках курсу студенти вивчатимуть теоретичні та практичні аспекти у сфері публічних закупівель, детально розглянуть ключові корупційні схеми в закупівлях, а також типові порушення. В межах практичних занять студенти зможуть змоделювати проведення тендеру в режимі реального часу та дії різних інституційних елементів системи закупівель. Також, під час курсу студенти опанують практичні аспекти процедур оскарження публічних закупівель у контролюючих та правоохоронних органах. За підсумками курсу, слухачі матимуть необхідні знання стосовно міжнародно-правових стандартів проведення публічних закупівель, методології оцінювання систем публічних закупівель, правового регулювання проведення публічних закупівель в Україні, принципів роботи системи Prozorro та Dozorro, процедур моніторингу публічних закупівель, шляхів та процедур оскарження публічних закупівель, які були проведені із порушеннями, а також інституційних механізмів запобігання порушень законодавства у сфері публічних закупівель.

ІІ. Антикорупційний комплаєнс

(ІІ семестр)

Слухачам курсу буде розтлумачене поняття «комплаєнс», будуть розкриті вимоги та обмеження антикорупційного законодавства, а також висвітлені особливості створення ефективної системи внутрішнього комплаєнса. Курс буде викладатися у формі лекцій-дискусій та тренінгів щодо розробки антикорупційних політик та кодексів етики компаній в різних сферах бізнесу. Форма підсумкового контролю: проект антикорупційної політики.

IІI. Доступ до публічної інформації

(ІI семестр)

Мета курсу – розкрити теоретичні та практичні питання права на доступ до публічної інформації, а також вивчити найкращі міжнародні стандарти в цій сфері, пояснити значення і цінність свободи інформації, розкрити правову природу та відмінність права на доступ до інформації про діяльність влади від свободи масової інформації (свободи інформації) та права на звернення. Метою курсу є також пояснення правових підстав обмеження права на доступ до інформації, зокрема застосування трискладового тесту (ч. 2 ст. 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”) та принципів закону. Важливою частиною курсу є також тема захисту викривачів, як гарантії відкритого врядування та впливу громадянського суспільства на державну політику щодо впровадження реформ у сфері відкритого врядування.

IV. Розслідування корупційних правопорушень

(ІI семестр)

Курс буде присвячено висвітленню особливостей збору доказів та стандартів доказування в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів, латентного характеру корупційних злочинів, а також головних завдань розслідування. У ході лекційної частини курсу слухачі отримають знання про поняття і види корупційних правопорушень; про корупційні злочини, поєднані з отриманням неправомірної вигоди; про застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження під час розслідування корупційних злочинів; ознайомляться з основами методики розслідування корупційних злочинів. Друга частина курсу буде проведена у форматі симуляції проведення слідчих дій, case-study.

V. Кваліфікація корупційних правопорушень

(ІI семестр)

Навчальна дисципліна «Кваліфікація корупційних злочинів» присвячена вивченню положень адміністративного та кримінального законодавства, доктринальних положень та матеріалів судової практики з метою правильної правової оцінки корупційних правопорушень.

VI. Антикорупційна експертиза проектів нормативноправових актів  і чинних нормативноправових актів

(ІІ семестр)

Цей курс створено з метою надати студентам необхідні знання щодо явища корупції та способів запобігання йому
в публічному адмініструванні. Завданням курсу є сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупції загалом та її окремих проявів для суспільства і держави, кожного громадянина, надати їм знання щодо причин та наслідків корупції і здійснюваних в Україні і світі антикорупційних заходів, сформувати вміння застосовувати передбачені законом засоби запобігання корупції. У результаті вивчення курсу студенти набудуть розуміння  сутності антикорупційної експертизи та її видів, отримають необхідні знання про методологію проведення антикорупційної експертизи, корупціогенних факторів та способів їх пошуку. Увага також буде приділена усуванню корупціогенних факторів. Після закінчення курсу, студенти вмітимуть проводити антикорупційну експертизу проектів законів, чинних законів і проектів постанов Кабінету Міністрів України, громадську антикорупційну експертизу різних видів, складати висновок антикорупційної експертизи, що проводиться державними органами та громадської антикорупційної експертизи, пропонувати способи усунення корупціогенних факторів, а також забезпечувати інформаційний супровід антикорупційної експертизи.

Викладачi

Антоніна Волкотруб

Член правління Громадської організації «Центр протидії корупції».

Експерт у сфері розкриття структур корпоративної власності та використанню інформації державних реєстрів, протидії корупції в державних закупівлях бухгалтерського та податкового обліку.

Вимоги

  • Вільне володіння англійською мовою. Двомовний курс (англійська, українська) передбачає знання мови на рівні В2.

  • Ступінь бакалавра/магістра.