Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

В ACREC шукають експерта/-ку для викладання курсу «Повернення активів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень»

 

 1. Загальна інформація про посаду:

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (далі — ACREC) запрошує спеціаліста у сфері повернення активів з досвідом викладацької діяльності для викладання навчального курсу «Повернення активів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень» Магістерської програми «Антикорупційні студії». В рамках курсу студенти повинні ознайомитися такими поняттями як міжнародно-правові стандарти пошуку та повернення активів; правові способи повернення активів; принципи роботи органів, відповідальних за повернення активів; етапи процесу розшуку та повернення активів; правові та процедурні аспекти повернення активів, одержаних унаслідок корупційних правопорушень з-за кордону.

Викладач/-ка (експерт/-ка) курсу «Повернення активів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень» буде відповідальний/-на за викладання курсу. Всі активності викладача/-ки мають здійснюватися у тісній співпраці та за попереднім узгодженням з ACREC. У свою чергу, Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції буде сприяти плануванню, розробці та звітності відібраних викладача/-ки (експерта/-ки) та коригувати його/її діяльність згідно з вимогами експертів проекту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія», що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (далі — USAID), за підтримки якого здійснюється цей навчальний курс.

 1. Технічне завдання.

(а) Завдання:  викладання навчального курсу та навчальних матеріалів для Магістерської програми «Антикорупційні студії» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

(б) Інформація про проект: Магістерська програма «Антикорупційні студії» – це унікальна навчальна програма для  здобуття освітнього рівня магістра, що поєднує у собі широкий спектр дисциплін у сфері політичної науки, права, економіки та соціології. Програму «Антикорупційні студії» було розроблено ACREC спільно з кафедрою політології Національного університету «Києво-Могилянська академія», де вона реалізовується з вересня 2019 року.

(в)  Обсяг роботи для експерта/-ки:

 1. Провести лекції, практичні/семінарські заняття згідно з навчальним планом програми курсу (22 аудиторних години (11 пар));
 2. Надавати студентам самостійні (проміжні та підсумкові) роботи для оцінки якості отриманих знань та контролювати процес їх написання;
 3. Проводити консультації для студентів програми з метою надання додаткової інформації та/або закріплення матеріалу навчального курсу (за потреби).
 4. Проведення підсумкового контролю якості знань студентів.

(г)  Очікуваний продукт  роботи експерта:

 1. Проведення 22 години аудиторних занять (11 пар);
 2. Проведення проміжної та підсумкової оцінки знань студентів.

(ґ) Вимоги до змісту та методології  навчального курсу:

 1. Курс повинен включати інтерактивні методики викладання, зокрема лекції-дискусії, роботи в малих групах, кейс-стаді та інше;
 2. Зміст курсу повинен бути розрахований на 3 академічних кредити (44 академічних години, з них 22 години аудиторних занять);
 3. Зміст курсу повинен включати такі теми як загальні засади розшуку, повернення і передачі в управління активів, одержаних від корупційних правопорушень; розробка політики і нормативно-правового регулювання в цій сфері; інституційне забезпечення розшуку, повернення і передачі в управління активів, одержаних від корупційних правопорушень; форми та способи приховування активів, одержаних від корупційних правопорушень; ініціювання розшуку та повернення активів, одержаних від корупційних правопорушень; міжнародне співробітництво у сфері розшуку та повернення активів, одержаних від корупційних правопорушень; засоби і методи розшуку і повернення активів, одержаних від корупційних правопорушень; порядок розшуку, повернення і передачі в управління активів, одержаних від корупційних правопорушень тощо.

(д) Термін контракту та дедлайн:

Ця робота призначена для консультантів, що є громадянами України; тривалість роботи – листопад-грудень 2020 року.

 1. Вимоги до досвіду та кваліфікацій.

(а) Вища освіта за спеціальністю право, міжнародне право, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, публічне управління і адміністрування / L.L.M., MA in Public Administration;

(б) Мати  професійний досвід викладання та/або мати 3 роки професійного досвіду у сфері розшуку, повернення і управління активами, одержаними внаслідок корупційних правопорушень;

(в) Мати досвід підготовки навчально-методичних матеріалів;

(г) Здатність адаптувати контент навчальної програми під антикорупційну тематику магістерської програми «Антикорупційні студії» в інтерактивному форматі з урахуванням сучасних методик викладання;

(ґ)  Відмінне володіння українською мовою, робочий рівень володіння англійською мовою;

(д)  Здатність працювати в межах чітко встановлених дедлайнів та дотримуватись термінів виконання навчально-методичного плану курсу;

(е)  Вміння працювати в команді;

(є) Готовність та бажання слідувати чітко встановленим правилам з боку ACREC та донорської організації, а також толерантно ставитись до потреби коригування навчального курсу з їхнього боку.

 1. Для участі у конкурсному відборі необхідно відправити наступні документи:

(а)  Резюме кандидата, яке відповідає всім вищеперерахованим вимогам;

(б) Зразок програми авторського курсу та/або відео з публічним виступом,  копію власної наукової роботи (статті, дисертації тощо).

Документи треба надсилати на поштову скриньку acrec.kma@gmail.com

Дедлайн подачі заявок: 14 жовтня 2020 року.

 

Магістерська програма «Антикорупційні студії» стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст Магістерської програми «Антикорупційні студії» є виключною відповідальністю Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції і не обов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.