Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

В ACREC оголошено конкурс на посаду експерта для розробки курсу “Академічна доброчесність”

1. Загальна інформація про посаду:

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (далі — ACREC) запрошує спеціаліста у сфері гуманітарних, юридичних, суспільних, педагогічних наук з досвідом викладацької діяльності для розробки навчального курсу “Академічна доброчесність” Магістерської програми “Антикорупційні студії”. Цей курс є одним із нормативних навчальних курсів в рамках Магістерської програми “Антикорупційні студії”. В рамках курсу студенти повинні отримати знання про принципи академічної доброчесності у вищих навчальних закладах та науковій спільноті, поняття та види академічної недоброчесності; академічну недоброчесність як загальносвітову проблему; академічний плагіат; корупційні практики в учбовому процесі як виклик академічній доброчесності, а також шляхи та інструменти запобігання цим викликам.
Викладач/-ка (експерт/-ка) у сфері гуманітарних, юридичних, суспільних, педагогічних наук буде відповідальний/-на за розробку змісту авторської програми курсу “Академічна доброчесність” Магістерської програми «Антикорупційні студії». Всі активності викладача/-ки мають здійснюватися у тісній співпраці та за попереднім узгодженням з ACREC. У свою чергу, Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції буде сприяти плануванню, розробці та звітності відібраних викладача/-ки (експерта/-ки) та коригувати його/її діяльність згідно з вимогами експертів проекту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія», що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (далі — USAID), за підтримки якого здійснюється цей навчальний курс.

2. Технічне завдання.

(а) Завдання: розробка навчального курсу та навчальних матеріалів для Магістерської програми «Антикорупційні студії» Національного університету «Києво-Могилянська академія».
(б) Інформація про проект: Магістерська програма «Антикорупційні студії» – це унікальна навчальна програма для здобуття освітнього рівня магістра, що поєднує у собі широкий спектр дисциплін у сфері політичної науки, права, економіки та соціології. Програму «Антикорупційні студії» було розроблено ACREC спільно з кафедрою політології Національного університету «Києво-Могилянська академія», де вона реалізовується з вересня 2019 року.
(в) Обсяг роботи для експерта/-ки:
1. Розробити програму навчального курсу, який розрахований на 3 кредити (90 академічних годин з яких 30 аудиторних годин (15 пар));
2. Розробити навчальні матеріали в рамках навчального курсу, зокрема презентації до лекцій, завдання до семінарських занять, а також завдання для самостійного опрацювання;
3. Розробити завдання для проміжного та підсумкового (фінального) контролю якості отриманих знань;
4. Розробити критерії для оцінювання самостійних робіт студентів.
(г) Очікуваний продукт роботи експерта:
1. Програма навчального курсу, розрахована на 3 академічних кредити (90 академічних годин, з них 30 аудиторних годин (15 пар);
2. Навчальні матеріали в рамках навчального курсу, зокрема розширений план лекцій (зі стислим викладом матеріалу лекції після кожного пункту плану кожної лекції), презентації до лекцій, завдання до семінарських занять, а також завдання для самостійного опрацювання та контролю успішності студентів.
(ґ) Вимоги до змісту та методології навчального курсу:
1. Курс повинен включати інтерактивні методики викладання, зокрема лекції-дискусії, роботи в малих групах, кейс-стаді та інше;
2. Зміст курсу повинен бути розрахований на 3 академічних кредити (90 академічних годин, з них 30 годин аудиторних занять);
3. Зміст курсу повинен включати такі теми: визначення поняття «академічна доброчесність»; академічна недоброчесність як загальносвітова проблема; академічний плагіат (навмисний та ненавмисний); види академічної недоброчесності; академічний плагіат в Україні та напрямки боротьби з ним; посилання, узагальнення, перефразування та цитування; стилі цитування; бібліографічні інструменти та програми; інформаційні пошуки та електронні бази даних; положення про академічну доброчесність: боротьба з корупцією в учбовому процесі, права та обов’язки студента та викладача тощо.
(д) Вимоги до оформлення програми навчального курсу:
1. Загальний опис курсу (5-7 речень, які містять інформацію про зміст курсу та теми, які будуть розглядатися в рамках курсу, знання, які будуть отримані студентами);
2. Вимоги та правила курсу (мінімум 1 сторінка А4 12 шрифтом. Правила та вимоги курсу обов’язково мають включати в себе: дедлайни підготовки письмових робіт, вимоги щодо участі студентів у заняттях, умови отримання додаткових балів (за бажанням), правила поводження на заняттях та етичні правила щодо написання робіт);
3. перелік тем, що будуть розглянуті в межах курсу;
4. перелік питань до кожної теми курсу (не менше 3 питань до кожної теми);
5. перелік обов’язкової та додаткової літератури для опрацювання студентами (мінімум 2 джерела до кожної теми);
6. критерії оцінки знань студентів (не менше 4 критеріїв).
(е) Термін контракту та дедлайну:
Ця робота призначена для консультантів, що є громадянами України; тривалість роботи – середина квітня 2020 – кінець червня 2020 року.

2. Вимоги до досвіду та кваліфікацій.

(а) Доктор філософії (кандидат наук) /галузь знань 05 “ Соціальні та поведінкові науки; 03 «Гуманітарні науки»; 01 «Освіта»/.;
(б) Мати досвід викладацької діяльності у сфері гуманітарних, юридичних, суспільних, педагогічних наук. Досвід викладання у сфері гуманітарних, юридичних, суспільних, педагогічних наук з акцентом на антикорупційну тематику буде перевагою.
(в) Мати досвід підготовки навчально-методичних матеріалів (перевагою буде досвід із розробки авторського контенту навчальних курсів у сфері гуманітарних, юридичних, суспільних, педагогічних наук);
(г) Здатність адаптувати контент навчальної програми під антикорупційну тематику магістерської програми «Антикорупційні студії» в інтерактивному форматі з урахуванням сучасних методик викладання;
(ґ) Відмінне володіння українською мовою, робочий рівень володіння англійською мовою;
(д) Здатність працювати в межах чітко встановлених дедлайнів та дотримуватись термінів виконання;
(е) Готовність надавати інформаційно-консультативну підтримку студентам навчального курсу;
(є) Вміння працювати в команді;
(ж) Готовність та бажання слідувати чітко встановленим правилам з боку ACREC та донорської організації, а також толерантно ставитись до потреби коригування навчального курсу з їхнього боку.

3. Для участі у конкурсному відборі необхідно відправити наступні документи:

(а) Резюме кандидата, яке відповідає всім вищеперерахованим вимогам;
(б) Зразок програми авторського курсу та/або відео з публічним виступом з теми, близької до теми курсу, копію власної наукової роботи (статті, дисертації тощо);
(в) Пропозиція концепції (загальний опис) навчального курсу “Академічна доброчесність”, а також приклад опису конкретної теми в рамках навчального курсу на вибір (може також включати опис завдань для самостійного опрацювання студентами, можливі теми семінару до теми та ін.).

Документи треба надсилати на поштову скриньку acrec.kma@gmail.com

Дедлайн подачі заявок: 1 квітня 2020 року.

Магістерська програма «Антикорупційні студії» стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст Магістерської програми «Антикорупційні студії» є виключною відповідальністю Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції і не обов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.