Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

 1. Загальна інформація про посаду:

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (далі – ACREC) запрошує викладача або викладачку у сфері права та запобігання і протидії корупції для викладання занять навчального курсу «Антикорупційна експертиза» Магістерської програми «Антикорупційні студії». Викладач/ка (експерт) має розробити зміст та провести 15 аудиторних занять (30 академічних годин) із вказаної проблематики в рамках курсу «Антикорупційна експертиза» Магістерської програми «Антикорупційні студії». Всі активності викладача/ викладачки мають здійснюватися у тісній співпраці та за попереднім узгодженням з ACREC.

 1. Технічне завдання.

(а) Завдання: викладання навчального курсу «Антикорупційна експертиза» Магістерської програми «Антикорупційні студії» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

(б) Інформація про проект: Магістерська програма «Антикорупційні студії» – це унікальна навчальна програма для здобуття освітнього рівня магістра, що поєднує у собі широкий спектр дисциплін у сфері політичної науки, права, економіки та соціології. Програму «Антикорупційні студії» було розроблено Міждисциплінарним науково-освітнім центром протидії корупції спільно з кафедрою політології Національного університету «Києво-Могилянська академія», де вона реалізовується з вересня 2019 року.

(в) Обсяг роботи експерта:

 1. Провести лекції, практичні/семінарські заняття згідно з навчальним планом програми курсу (30 аудиторних годин (15 пар));
 2. Надавати студентам самостійні (проміжні та підсумкові) роботи для оцінки якості отриманих знань та контролювати процес їх написання;
 3. Проводити консультації для студентів програми з метою надання додаткової інформації та\або закріплення матеріалу навчального курсу (за потреби).
 4. Проведення підсумкового контролю якості знань студентів.

(г) Очікуваний продукт роботи експерта:

 1. Проведення 30 годин аудиторних занять (15 пар);
 2. Проведення проміжної та підсумкової оцінки знань студентів.

(ґ) Вимоги до змісту та методології навчального курсу:

 1. Заняття повинні включати інтерактивні методики викладання, зокрема лекції-дискусії, роботи в малих групах, кейси, тощо ;
 2. Зміст курсу повинен бути розрахований на 3 академічних кредити (60 академічних годин, з низ 30 годин аудиторних занять);
 3. Зміст курсу повинен висвітлити такі питання: поняття та зміст антикорупційної експертизи, види антикорупційної експертизи, методологію проведення антикорупційної експертизи, поняття та індикатори корупціогенності, моніторинг проектів нормативно-правових актів і чинних нормативно-правових актів на предмет наявності в них ознак, що вказують на необхідність проведення експертизи, висновок антикорупційної експертизи тощо.

(д) Термін контракту та дедлайн:

Ця робота для кандидатів, що є громадянами України; тривалість роботи – лютий-квітень 2023 року.

(е) Формат та умови роботи:

Викладання здійснюватиметься в онлайн форматі за допомогою цифрових засобів зв’язку (Zoom). Заняття проходять у вечірній час (з 18:00). Апліканти мають враховувати можливі труднощі, пов’язані із відключенням електроенергії та відсутністю інтернет зв’язку.

 1. Вимоги до досвіду та кваліфікацій:

(а) Доктор філософії (кандидат наук) /галузь знань 08 «Право», 05 «Соціальні та поведінкові науки»/, PhD in Law, PhD in Public Policy;

(б) Мати 3 роки професійного досвіду викладацької діяльності у галузі права, публічної політики та/або соціальних і поведінкових наук. Професійний досвід викладацької діяльності у сфері права з акцентом на антикорупційну тематику буде перевагою;

(в) Гнучкість та спроможність узгоджувати деталі навчальної програми з ACREC та донорською організацією;

(г) Готовність надавати інформаційно-консультативну допомоги учасникам програми під час курсу;

(ґ) Мати відмінне володіння українською мовою та робочий рівень володіння англійською мовою;

(д) Здатність працювати в межах чітко встановлених дедлайнів та дотримуватись термінів виконання навчально-методичного плану курсу.

 1. Для участі у конкурсному відборі необхідно відправити наступні документи:

(а) Резюме кандидата, яке відповідає всім вищеперерахованим вимогам;

(б) Зразок програми авторського курсу та/або відео з публічним виступом, копію власної наукової роботи (статті тощо).

 1. Документи треба надсилати на поштову скриньку: acrec.kma@gmail.com
 2. Дедлайн подачі заявок: 10 лютого 2023 року.

Магістерська програма «Антикорупційні студії» реалізується в рамках проєкту «Підтримка  організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія» і стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст Магістерської програми «Антикорупційні студії» є виключною відповідальністю Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції і необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

Проєкт «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія» – це п’ятирічна ініціатива Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID), мета якої –допомогти Україні протидіяти корупції та підвищити рівень підзвітності та прозорості врядування в Україні. Програма спрямована забезпечити ключові урядові установи додатковими можливостями для боротьби з корупцією, зміцнити підтримку та залучити громадянське суспільство до антикорупційних ініціатив, зменшити рівень терпимості громадян до корупції, а також забезпечити максимальну прозорість та підзвітність повоєнної відбудови та відновлення України.