Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

Шукаємо викладача для курсу “Викриття та попередження корупції під час публічних закупівель”

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (далі — ACREC) запрошує спеціаліста у сфері запобігання корупції під час державних закупівель з досвідом викладацької діяльності для викладання навчального курсу “Викриття та попередження корупції під час публічних закупівель” Магістерської програми “Антикорупційні студії”. Цей курс є одним із нормативних навчальних курсів в рамках Магістерської програми “Антикорупційні студії”. В рамках курсу студенти повинні отримати знання та практичні навички щодо викриття та попередження корупції під час публічних закупівель.

Викладач/-ка (експерт/-ка) курсу “Викриття та попередження корупції під час публічних закупівель” буде відповідальний/-на за викладання курсу. Всі активності викладача/-ки мають здійснюватися у тісній співпраці та за попереднім узгодженням з ACREC. У свою чергу, Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції буде сприяти плануванню, розробці та звітності відібраних викладача/-ки (експерта/-ки) та коригувати його/її діяльність згідно з вимогами експертів проекту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія», що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (далі — USAID), за підтримки якого здійснюється цей навчальний курс..

 

 1. Технічне завдання.

(а) Завдання:  викладання навчального курсу та навчальних матеріалів для Магістерської програми «Антикорупційні студії» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

(б) Інформація про проект: Магістерська програма «Антикорупційні студії» – це унікальна навчальна програма для  здобуття освітнього рівня магістра, що поєднує у собі широкий спектр дисциплін у сфері політичної науки, права, економіки та соціології. Програму «Антикорупційні студії» було розроблено ACREC спільно з кафедрою політології Національного університету «Києво-Могилянська академія», де вона реалізовується з вересня 2019 року.

(в)  Обсяг роботи для експерта/-ки:

 1. Провести лекції, практичні/семінарські заняття згідно з навчальним планом програми курсу (30 аудиторних годин (15 пар));
 2. Надавати студентам самостійні (проміжні та підсумкові) роботи для оцінки якості отриманих знань та контролювати процес їх написання;
 3. Проводити консультації для студентів програми з метою надання додаткової інформації та\або закріплення матеріалу навчального курсу (за потреби).
 4. Проведення підсумкового контролю якості знань студентів.

(г)  Очікуваний продукт  роботи експерта:

 1. Проведення 30 годин аудиторних занять (15 пар).
 2. Проведення проміжної та підсумкової оцінки знань студентів

(ґ) Вимоги до змісту та методології  навчального курсу:

 1. Курс повинен включати інтерактивні методики викладання, зокрема лекції-дискусії, роботи в малих групах, кейс-стаді та інше;
 2. Зміст курсу повинен бути розрахований на 3 академічних кредита (90 академічних годин, з них 30 годин аудиторних занять);
 3. Зміст курсу повинен включати такі теми: загальні засади здійснення публічних закупівель;

нормативно-правове регулювання здійснення публічних закупівель; корупціогенніфактори і форми прояву корупції під час здійснення публічних закупівель; ризики під час публічних закупівель; інституційна структура публічних закупівель тощо.

 

(д) Термін контракту та дедлайн:

Ця робота призначена для консультантів, що є громадянами України; тривалість роботи –  вересень 2020 року.

 

 1. Вимоги до досвіду та кваліфікацій.

(а) Вища освіта за спеціальністю право, міжнародне право, облік і оподаткування, фінанси, банківська

справа та страхування, публічне управління і адміністрування / L.L.M., MA in Public Administration;

(б) Мати 3 роки професійного досвіду у сфері виявлення корупції під час публічних закупівель;

(в) Мати практичний досвід викладання та/або проведення тренінгів з тематики у сфері виявлення

корупції під час публічних закупівель;

(г) Мати досвід підготовки навчально-методичних матеріалів (перевагою буде досвід із розробки

авторського контенту навчальних курсів у сфері антикорупції);

(ґ) Здатність адаптувати контент навчальної програми під антикорупційну тематику магістерської

програми «Антикорупційні студії» в інтерактивному форматі з урахуванням сучасних методик

викладання;

(д) Відмінне володіння українською мовою, робочий рівень володіння англійською мовою;

(е) Здатність працювати в межах чітко встановлених дедлайнів та дотримуватись термінів виконання

навчально-методичного плану курсу;

(є) Вміння працювати в команді;

(ж) Готовність та бажання слідувати чітко встановленим правилам з боку ACREC та донорської

організації, а також толерантно ставитись до потреби коригування навчального курсу з їхнього боку.

 

 1. Для участі у конкурсному відборі необхідно відправити наступні документи:

(а)  Резюме кандидата, яке відповідає всім вищеперерахованим вимогам;

(б) Зразок програми авторського курсу та/або відео з публічним виступом,  копію власної наукової роботи (статті, дисертації тощо).

Документи треба надсилати на поштову скриньку acrec.kma@gmail.com

 

Дедлайн подачі заявок: 31 серпня 2020 року.

 

Магістерська програма «Антикорупційні студії» стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст Магістерської програми «Антикорупційні студії» є виключною відповідальністю Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції і не обов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.