Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

Шукаємо експерта для викладання курсу “Підготовка аналітичних документів”

 1. Загальна інформація про посаду:

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (далі – ACREC) запрошує викладача або викладачку у сфері написання аналітичних документів для викладання занять навчального курсу «Підготовка аналітичних документів» Магістерської програми «Антикорупційні студії». Викладач/ка (експерт) має провести 15 аудиторних занять (30 академічних годин) з підготовки різних типів аналітичних продуктів у сфері антикорупційної політики, місця аналітики в процесі прийняття політичних рішень, порівняння аналітичних документів, підбору релевантної методології до аналітичних робіт та побудови переконливої аргументації, структурування аналітичних документів з огляду на поставлені цілі, ефективної адвокації аналітичного продукту та ін. в рамках курсу «Підготовка аналітичних документів» Магістерської програми «Антикорупційні студії». Всі активності викладача/ викладачки мають здійснюватися у тісній співпраці та за попереднім узгодженням з ACREC.

 1. Технічне завдання.

(а) Завдання: викладання навчального курсу «Підготовка аналітичних документів» Магістерської програми «Антикорупційні студії» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

(б) Інформація про проєкт: Магістерська програма «Антикорупційні студії» – це унікальна навчальна програма для здобуття освітнього рівня магістра, що поєднує у собі широкий спектр дисциплін у сфері політичної науки, права, економіки та соціології. Програму «Антикорупційні студії» було розроблено Міждисциплінарним науково-освітнім центром протидії корупції спільно з кафедрою політології Національного університету «Києво-Могилянська академія», де вона реалізовується з вересня 2019 року.

(в) Обсяг роботи експерта:

 1. Провести лекції, практичні/семінарські заняття згідно з навчальним планом програми курсу (30 аудиторних годин (15 пар));
 2. Надавати студентам самостійні (проміжні та підсумкові) роботи для оцінки якості отриманих знань та контролювати процес їх написання;
 3. Проводити консультації для студентів програми з метою надання додаткової інформації та\або закріплення матеріалу навчального курсу (за потреби).
 4. Проведення підсумкового контролю якості знань студентів.

(г) Очікуваний продукт роботи експерта:

 1. Проведення 30 годин аудиторних занять (15 пар);
 2. Проведення проміжної та підсумкової оцінки знань студентів.

(ґ) Вимоги до змісту та методології навчального курсу:

 1. Заняття повинні включати інтерактивні методики викладання, зокрема лекції-дискусії, роботи в малих групах, кейси, тощо;
 2. Зміст курсу повинен бути розрахований на 3 академічних кредити (60 академічних годин, з них 30 годин аудиторних занять);
 3. Зміст курсу повинен висвітлити такі питання: поняття та значення аналітичного продукту в сфері антикорупційної політики; місце аналітики в процесі прийняття політичних рішень; різні види та типи аналітичних документів; ключові підходи до розробки аналітичних продуктів; визначення проблематики аналітичних робіт та побудова переконливої аргументації; формат та структура аналітики з огляду на різні цілі та завдання; порівняння аналітичних документів; посилання на роботи інших аналітиків, використання джерел інформації та оформлення бібліографічного опису; основні індикатори та характеристики ефективності аналітичного документа; написання висновків та презентація результатів аналітики; визначення цільової аудиторії та кінцевих бенефіціарів аналітичного продукту; адвокація розробленої аналітики.

(д) Термін контракту та дедлайн:

Ця робота для кандидатів, що є громадянами України; тривалість роботи – березень-травень 2023 року.

(е) Формат та умови роботи:

Викладання здійснюватиметься в онлайн форматі за допомогою цифрових засобів зв’язку (Zoom). Заняття проходять у вечірній час (з 18:00). Апліканти мають враховувати можливі труднощі, пов’язані із відключенням електроенергії та відсутністю інтернет зв’язку.

 1. Вимоги до досвіду та кваліфікацій:

(а) Доктор філософії (кандидат наук) /галузь знань 05 “Соціальні та поведінкові науки, 08 “Право”, PhD in Political Science, PhD in Public Policy;

(б) Мати 3 роки професійного досвіду викладацької діяльності у галузі соціальних та поведінкових наук, права. Професійний досвід викладацької діяльності у вказаних сферах з акцентом на антикорупційну тематику буде перевагою;

(в) Мати 3 роки професійного досвіду з написання аналітичних документів в рамках соціальних та поведінкових наук, включно на замовлення / для органів державної влади;

(г) Гнучкість та спроможність узгоджувати деталі навчальної програми з ACREC та донорською організацією;

(ґ) Готовність надавати інформаційно-консультативну допомогу учасникам програми під час курсу;

(д) Мати відмінне володіння українською мовою та робочий рівень володіння англійською мовою;

(е) Здатність працювати в межах чітко встановлених дедлайнів та дотримуватись термінів виконання навчально-методичного плану курсу.

 1. Для участі у конкурсному відборі необхідно відправити наступні документи:

(а) Резюме кандидата, яке відповідає всім вищеперерахованим вимогам;

(б) Зразок програми авторського курсу та/або відео з публічним виступом, копію власної наукової роботи (статті тощо).

 1. Документи треба надсилати на поштову скриньку: acrec.kma@gmail.com
 2. Дедлайн подачі заявок: 10 березня 2023 року.

Магістерська програма «Антикорупційні студії» реалізується в рамках проєкту «Підтримка  організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія» і стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст Магістерської програми «Антикорупційні студії» є виключною відповідальністю Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції і необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

Проєкт «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія» – це шестирічна ініціатива Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID), мета якої –допомогти Україні протидіяти корупції та підвищити рівень підзвітності та прозорості врядування в Україні. Програма спрямована забезпечити ключові урядові установи додатковими можливостями для боротьби з корупцією, зміцнити підтримку та залучити громадянське суспільство до антикорупційних ініціатив, зменшити рівень терпимості громадян до корупції, а також забезпечити максимальну прозорість та підзвітність повоєнної відбудови та відновлення України.