Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

Розшукуємо експерта/-ку для викладання курсу «Кращі практики подолання корупції: досвід інших країн»

 1. Загальна інформація про посаду:

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (далі — ACREC) запрошує спеціаліста з розробки аналітичних продуктів (документів аналізу політики) з досвідом викладацької діяльності для викладання навчального курсу “Кращі практики подолання корупції: досвід інших країн” Магістерської програми “Антикорупційні студії”. В рамках курсу студенти повинні повинні отримати знання та практичні навички щодо поняття та значення кращих практик в сфері антикорупційної політики, різних типів антикорупційних політик в різних країнах; різні види та типи антикорупційних інструментів та документів; ключові підходи до розробки кращих практик подолання корупції та ін.

Викладач/-ка (експерт/-ка) курсу “Кращі практики подолання корупції: досвід інших країн” буде відповідальний/-на за викладання курсу. Всі активності викладача/-ки мають здійснюватися у тісній співпраці та за попереднім узгодженням з ACREC. У свою чергу, Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції буде сприяти плануванню, розробці та звітності відібраних викладача/-ки (експерта/-ки) та коригувати його/її діяльність згідно з вимогами експертів проекту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія», що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), за підтримки якого здійснюється цей навчальний курс.

 1. Технічне завдання.

(а) Завдання:  викладання навчального курсу та навчальних матеріалів для Магістерської програми «Антикорупційні студії» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

(б) Інформація про проект: Магістерська програма «Антикорупційні студії» – це унікальна навчальна програма для  здобуття освітнього рівня магістра, що поєднує у собі широкий спектр дисциплін у сфері політичної науки, права, економіки та соціології. Програму «Антикорупційні студії» було розроблено ACREC спільно з кафедрою політології Національного університету «Києво-Могилянська академія», де вона реалізовується з вересня 2019 року.

(в)  Обсяг роботи для експерта/-ки:

 1. Провести лекції, практичні/семінарські заняття згідно з навчальним планом програми курсу (24 аудиторних години (12 пар));
 2. Надавати студентам самостійні (проміжні та підсумкові) роботи для оцінки якості отриманих знань та контролювати процес їх написання;
 3. Проводити консультації для студентів програми з метою надання додаткової інформації та\або закріплення матеріалу навчального курсу (за потреби).
 4. Проведення підсумкового контролю якості знань студентів.

(г)  Очікуваний продукт  роботи експерта:

 1. Проведення 24 годин аудиторних занять (12 пар).
 2. Проведення проміжної та підсумкової оцінки знань студентів

(ґ) Вимоги до змісту та методології  навчального курсу:

 1. Курс повинен включати інтерактивні методики викладання, зокрема лекції-дискусії, роботи в малих групах, кейс-стаді та інше;
 2. Зміст курсу повинен бути розрахований на 3 академічних кредита (60 академічних годин, з них 24 години аудиторних занять);
 3. Зміст курсу повинен включати такі теми як поняття та значення кращих практик в сфері антикорупційної політики; місце антикорупційної політики в прийнятті політичних рішень різних країн; різні види та типи антикорупційних інструментів та документів; ключові підходи до розробки кращих практик подолання корупції; визначення проблематики антикорупційної політики та формування антикорупційних політик на прикладі різних країн; порівняння кращих практик подолання корупції у різних сферах; основні індикатори та характеристики ефективності антикорупційних політик; переймання досвіду кращих практик подолання корупції з інших країн в Україні.

(д) Термін контракту та дедлайн:

Ця робота призначена для консультантів, що є громадянами України; тривалість роботи –  лютий –середина березня 2021 року.

 1. Вимоги до досвіду та кваліфікацій.

(а) Кандидат наук за спеціальністю філософія, політологія, соціологія /галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»; право /галузь знань 08 «Право»/, міжнародне право /галузь знань 082 «Міжнародне право»/ (PhD in Social Sciences, Law, International Law).

(б) Мати  професійний досвід викладання та/або мати 3 роки професійного досвіду у сфері дослідження кращих практик подолання корупції, викладання курсів на антикорупційну тематику, проведення досліджень щодо механізмів та інструментів подолання включно на замовлення / для органів державної влади;

(в) Мати досвід підготовки навчально-методичних матеріалів (перевагою буде досвід із розробки авторського контенту навчальних курсів у сфері соціальних та поведінкових наук та антикорупційної політики та практики);

(г) Здатність адаптувати контент навчальної програми під антикорупційну тематику магістерської програми «Антикорупційні студії» в інтерактивному форматі з урахуванням сучасних методик викладання;

(ґ)  Відмінне володіння українською мовою, робочий рівень володіння англійською мовою;

(д)  Здатність працювати в межах чітко встановлених дедлайнів та дотримуватись термінів виконання навчально-методичного плану курсу;

(е)  Вміння працювати в команді;

(є) Готовність та бажання слідувати чітко встановленим правилам з боку ACREC та донорської організації, а також толерантно ставитись до потреби коригування навчального курсу з їхнього боку.

 1. Для участі у конкурсному відборі необхідно відправити наступні документи:

(а)  Резюме кандидата, яке відповідає всім вищеперерахованим вимогам;

(б) Зразок програми авторського курсу та/або відео з публічним виступом,  копію власної наукової роботи (статті, дисертації тощо).

Документи треба надсилати на поштову скриньку acrec.kma@gmail.com

Дедлайн подачі заявок: 11 лютого 2021 року.

Магістерська програма «Антикорупційні студії» стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст Магістерської програми «Антикорупційні студії» є виключною відповідальністю Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції і не обов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.