Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

Конкурс на посаду експерта/-ки (викладача/-ки) для викладання курсу «Основи журналістських розслідувань» в рамках магістерської програми “Антикорупційні студії”

 1. Загальна інформація про посаду:

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (далі — ACREC) запрошує спеціаліста з журналістських розслідувань для викладання навчального курсу “Основи журналістських розслідувань” Магістерської програми “Антикорупційні студії”. В рамках курсу студенти повинні отримати знання та практичні навички щодо проведення журналістських розслідувань.

Викладач/-ка (експерт/-ка) курсу “Основи журналістських розслідувань” буде відповідальний/-на за викладання курсу. Всі активності викладача/-ки мають здійснюватися у тісній співпраці та за попереднім узгодженням з ACREC. У свою чергу, Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції буде сприяти плануванню, розробці та звітності відібраних викладача/-ки (експерта/-ки) та коригувати його/її діяльність відповідно до вимог та регуляцій проекту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія», що реалізується за підтримки Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID).

 1. Технічне завдання.

(а) Завдання:  викладання навчального курсу та навчальних матеріалів для Магістерської програми «Антикорупційні студії» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

(б) Інформація про проект: Магістерська програма «Антикорупційні студії» – це унікальна навчальна програма для  здобуття освітнього рівня магістра, що поєднує у собі широкий спектр дисциплін у сфері політичної науки, права, економіки та соціології. Програму «Антикорупційні студії» було розроблено ACREC спільно з кафедрою політології Національного університету «Києво-Могилянська академія», де вона реалізовується з вересня 2019 року.

(в)  Обсяг роботи для експерта/-ки:

 1. Провести лекції, практичні/семінарські заняття згідно з навчальним планом програми курсу (24 аудиторних години (12 пар));
 2. Надавати студентам самостійні (проміжні та підсумкові) роботи для оцінки якості отриманих знань та контролювати процес їх написання;
 3. 3. Проведення підсумкового контролю якості знань студентів.

(г)  Очікуваний продукт  роботи експерта:

 1. Проведення 24 годин аудиторних занять (12 пар).
 2. Проведення проміжної та підсумкової оцінки знань студентів

(ґ) Вимоги до змісту та методології  навчального курсу:

 1. Курс повинен включати інтерактивні методики викладання, зокрема лекції-дискусії, роботи в малих групах, кейс-стаді та інше;
 2. Зміст курсу повинен бути розрахований на 3 академічних кредита (60 академічних годин, з них 24 години аудиторних занять);
 3. Зміст курсу повинен включати такі теми як журналістське портфоліо (основні принципи репортажу, формування ідей для журналістських розслідувань, подача інформації, класифікація новин тощо), особливості роботи з різними джерелами інформації (громадяни, документи, відкриті бази даних) і способами їх перевірки на достовірність, редакційна стадія журналістських розслідувань, етичні правила та професійні стандарти журналістських розслідувань, безпека при роботі над матеріалом, основи перевірки фактів під час редакційної обробки, законодавство, яке регулює журналістську діяльність, огляд політичного порядку денного для пошуку релевантних ідей, case-study журналістських розслідувань і т.д.

(д) Термін контракту та дедлайн:

Ця робота призначена для консультантів, що є громадянами України; тривалість роботи –  квітень 2021 року.

 1. Вимоги до досвіду та кваліфікації.

(а) Вища освіта за спеціальністю журналістика, право, політологія, суспільні комунікації / L.L.M., MA in Journalism and Mass Communication, MA in Political Science;
(б) Мати  професійний досвід викладання та/або мати 3 роки професійного досвіду у сфері журналістики;
(в) Мати практичний досвід викладання та проведення тренінгів з тематики проведення журналістських розслідувань;
(г) Здатність адаптувати контент навчальної програми під антикорупційну тематику магістерської програми «Антикорупційні студії» в інтерактивному форматі з урахуванням сучасних методик викладання;
(ґ)  Відмінне володіння українською мовою, робочий рівень володіння англійською мовою;
(д)  Здатність працювати в межах чітко встановлених дедлайнів та дотримуватись термінів виконання навчально-методичного плану курсу;
(е)  Вміння працювати в команді;
(є) Готовність та бажання слідувати чітко встановленим правилам з боку ACREC та донорської організації, а також толерантно ставитись до потреби коригування навчального курсу з їхнього боку.

 

 1. Для участі у конкурсному відборі необхідно відправити наступні документи:

(а)  Резюме кандидата, яке відповідає всім вищеперерахованим вимогам;
(б) Зразок програми авторського курсу та/або відео з публічним виступом,  копію власної наукової роботи (статті, дисертації тощо).

Документи треба надсилати на поштову скриньку acrec.kma@gmail.com

Дедлайн подачі заявок: 15 березня 2021 року.

Магістерська програма «Антикорупційні студії» стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст Магістерської програми «Антикорупційні студії» є виключною відповідальністю Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції і не обов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.