Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

Конкурс на посаду експерта/-ки (викладача/-ки) для викладання допоміжного модулю в рамках курсу «Стратегії комунікації у сфері боротьби з корупцією» в рамках магістерської програми “Антикорупційні студії”

  1. Загальна інформація про посаду:

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (далі — ACREC) запрошує спеціаліста з розробки аналітичних продуктів (документів аналізу політики) з досвідом викладацької діяльності для викладання допоміжного модулю в рамках навчального курсу “ Стратегії комунікації у сфері боротьби з корупцією” Магістерської програми “Антикорупційні студії”. В рамках допоміжного модулю курсу студенти мають сконцентруватись на вивченні методів ефективної комунікації про антикорупційної інституції в Україні, здобутті навичок з протидії маніпуляцій у сфері боротьби з корупцією тощо.

Викладач/-ка (експерт/-ка) курсу “Стратегії комунікації у сфері боротьби з корупцією” буде відповідальний/-на за викладання двох лекцій в рамках допоміжного модулю курсу. Всі активності викладача/-ки мають здійснюватися у тісній співпраці та за попереднім узгодженням з ACREC. У свою чергу, Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції буде сприяти плануванню, розробці та звітності відібраних викладача/-ки (експерта/-ки) та коригувати його/її діяльність згідно з вимогами експертів проекту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія», що реалізується за підтримки Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (далі — USAID), за підтримки якого здійснюється цей навчальний курс.

 

  1. Технічне завдання.

(а) Завдання:  викладання двох лекцій в рамках допоміжного модулю навчального курсу для Магістерської програми «Антикорупційні студії» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

(б) Інформація про проект: Магістерська програма «Антикорупційні студії» – це унікальна навчальна програма для  здобуття освітнього рівня магістра, що поєднує у собі широкий спектр дисциплін у сфері політичної науки, права, економіки та соціології. Програму «Антикорупційні студії» було розроблено ACREC спільно з кафедрою політології Національного університету «Києво-Могилянська академія», де вона реалізовується з вересня 2019 року.

(в)  Обсяг роботи для експерта/-ки:

  1. Провести дві лекції згідно з навчальним планом програми курсу (4 аудиторних години (2 пари));
  2. Проводити консультації для студентів програми з метою надання додаткової інформації та\або закріплення матеріалу навчального курсу (за потреби).

(г)  Очікуваний продукт  роботи експерта:

  1. Проведення 4 годин аудиторних занять (2 пари).
  2. Проведення проміжної оцінки знань студентів.

(ґ) Вимоги до змісту та методологіїдопоміжного модулю  навчального курсу:

  1. Лекції допоміжного модулю повинні включати інтерактивні методики викладання, зокрема лекції-дискусії, роботи в малих групах, кейс-стаді та інше;
  2. Зміст лекцій допоміжного модулю повинен включати уже розроблені і теми модулю, а саме тренди комунікації громадсько-політичних проектів; як створювати актуальний і  креативний контент у  темі корупції; кейси-приклади комунікації, бюджетування комунікації проектів тощо.

 

(д) Термін контракту та дедлайн:

Ця робота призначена для консультантів, що є громадянами України; тривалість роботи –  березень 2021 року.

 

  1. Вимоги до досвіду та кваліфікацій.

(а) Вища освіта за спеціальністю журналістика, зв’язки з громадськістю, політологія, суспільні комунікації, бізнес-адміністрування / MA in Journalism and Mass Communication, MA in Public Relations, MA in Political Science, MBA;

(б) Мати досвід у сфері комунікацій; наявність професійного досвіду в сфері антикорупції буде перевагою;

(в) Мати практичний досвід викладання та/або проведення тренінгів з комунікацій;

(г) Здатність адаптувати контент навчальної програми під антикорупційну тематику магістерської програми «Антикорупційні студії» в інтерактивному форматі з урахуванням сучасних методик викладання;

(д) Досконале володіння українською мовою, робочий рівень володіння англійською мовою;

(е) Здатність працювати в межах чітко встановлених дедлайнів та дотримуватись термінів виконання навчально-методичного плану курсу;

(є) Вміння працювати в команді;

(ж) Готовність та бажання слідувати чітко встановленим правилам з боку ACREC та донорської організації, а також толерантно ставитись до потреби коригування навчального курсу з їхнього боку.

 

  1. Для участі у конкурсному відборі необхідно відправити наступні документи:

(а)  Резюме кандидата/-ки, яке відповідає всім вищеперерахованим вимогам;

(б) Зразок програми авторського курсу та/або відео з публічним виступом,  копію власної наукової роботи (статті, дисертації тощо).

Документи треба надсилати на поштову скриньку acrec.kma@gmail.com

 

Дедлайн подачі заявок: 15 лютого 2021 року.

 

Магістерська програма «Антикорупційні студії» стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст Магістерської програми «Антикорупційні студії» є виключною відповідальністю Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції і не обов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.