Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

До викладання в ACREC запрошується експерт/-ка з питань повернення активів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень

 

  1. Загальна інформація про посаду:

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (далі — ACREC) запрошує спеціаліста у сфері повернення активів з досвідом викладацької діяльності для викладання двох лекцій навчального курсу «Повернення активів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень» Магістерської програми «Антикорупційні студії». В рамках лекцій студенти повинні ознайомитися з правовими та процедурними аспектами цивільної конфіскації; особливостями кримінальної конфіскації активів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень в Україні; основними проблемами, з якими можна зіткнутися під час реалізації заходів з розшуку та повернення активів в Україні.

Викладач/-ка (експерт/-ка) курсу «Повернення активів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень» буде відповідальний/-на за викладання двох лекцій курсу. Всі активності викладача/-ки мають здійснюватися у тісній співпраці та за попереднім узгодженням з ACREC. У свою чергу, Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції буде сприяти плануванню, розробці та звітності відібраного/-ої викладача/-ки (експерта/-ки) та коригувати його/її діяльність згідно з вимогами експертів проекту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія», що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (далі — USAID), за підтримки якого здійснюється цей навчальний курс.

  1. Технічне завдання.

(а) Завдання:  викладання двох лекцій навчального курсу та навчальних матеріалів для Магістерської програми «Антикорупційні студії» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

(б) Інформація про проект: Магістерська програма «Антикорупційні студії» – це унікальна навчальна програма для  здобуття освітнього рівня магістра, що поєднує у собі широкий спектр дисциплін у сфері політичної науки, права, економіки та соціології. Програму «Антикорупційні студії» було розроблено ACREC спільно з кафедрою політології Національного університету «Києво-Могилянська академія», де вона реалізовується з вересня 2019 року.

(в)  Обсяг роботи для експерта/-ки:

  1. Провести лекції, практичні/семінарські заняття згідно з навчальним планом програми курсу (4 аудиторних години (2 пари));
  2. Проводити консультації для студентів програми з метою надання додаткової інформації та/або закріплення матеріалу навчального курсу (за потреби).

(г)  Очікуваний продукт  роботи експерта:

  1. Проведення 4 години аудиторних занять (2 пари).

(ґ) Вимоги до змісту та методології  навчального курсу:

  1. Лекції повинні включати інтерактивні методики викладання, зокрема лекції-дискусії, роботи в малих групах, кейс-стаді та інше;
  2. Зміст лекцій повинен бути розрахований на 8 академічних годин, з них 4 години аудиторних занять;
  3. Зміст лекцій повинен включати такі теми як правові та процедурні аспекти цивільної кримінальної конфіскації активів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень в Україні тощо.

(д) Термін контракту та дедлайн:

Ця робота призначена для консультантів, що є громадянами України; тривалість роботи –  вересень-жовтень 2020 року.

  1. Вимоги до досвіду та кваліфікацій.

(а) Вища освіта за спеціальністю право, міжнародне право, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, публічне управління і адміністрування / L.L.M., MA in Public Administration;

(б) Мати  професійний досвід викладання та/або мати 3 роки професійного досвіду у сфері розшуку, повернення і управління активами, одержаними внаслідок корупційних правопорушень;

(в) Мати досвід підготовки навчально-методичних матеріалів;

(г) Здатність адаптувати контент навчальної програми під антикорупційну тематику магістерської програми «Антикорупційні студії» в інтерактивному форматі з урахуванням сучасних методик викладання;

(ґ)  Відмінне володіння українською мовою, робочий рівень володіння англійською мовою;

(д)  Здатність працювати в межах чітко встановлених дедлайнів та дотримуватись термінів виконання навчально-методичного плану курсу;

(е)  Вміння працювати в команді;

(є) Готовність та бажання слідувати чітко встановленим правилам з боку ACREC та донорської організації, а також толерантно ставитись до потреби коригування навчального курсу з їхнього боку.

  1. Для участі у конкурсному відборі необхідно відправити наступні документи:

(а)  Резюме кандидата, яке відповідає всім вищеперерахованим вимогам;

(б) Зразок програми авторського курсу та/або відео з публічним виступом,  копію власної наукової роботи (статті, дисертації тощо).

Документи треба надсилати на поштову скриньку acrec.kma@gmail.com

Дедлайн подачі заявок: 14 жовтня 2020 року.

 

Магістерська програма «Антикорупційні студії» стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст Магістерської програми «Антикорупційні студії» є виключною відповідальністю Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції і не обов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.