Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

 • Спроможність системно аналізувати причини вищої політичної, адміністративної та побутової корупції;
 • Знання міжнародних стандартів та національного антикорупційного законодавства;
 • Здатність розробляти дієві антикорупційні інструменти;
 • Спроможність здійснювати порівняльний аналіз, застосовувати метод “case study”;
 • Вміння аналізувати та обирати кращі практики подолання корупції з досвіду інших країн;
 • Спроможність розробити методологічний та концептуальний інструментарій (analytical tool box) досліджень та моніторингу корупції в різних суспільних сферах;
 • Здатність розробити альтернативну теорію та альтернативні підходи до вивчення та розуміння корупції;
 • Здатність вдосконалювати існуючи антикорупційні інструменти;
 • Вміння організовувати та проводити моніторинги у цій сфері;
 • Вміння створювати антикорупційні програми;
 • Вміння виявляти конфлікт інтересів;
 • Здатність до проведення антикорупційної експертизи;
 • Виявлення корупційних ризиків та правопорушень;
 • Пошук інформації в базах даних;
 • Підготовлення антикорупційної стратегії;
 • Підготовлення законопроектів та інших нормативно-правових актів в сфері антикорупційної політики;
 • Вміння організації та проведення адвокаційних кампаній;
 • Підготовка аналітичних документів;
 • Розслідування корупційних правопорушень;
 • Комунікаційні навички;
 • Спроможність розробляти альтернативні підходи до подолання корупції;
 • Розробка дизайну власного наукового дослідження, написання аналітичної статті у сфері протидії корупції;
 • Підготовлення та презентація прикладного дослідження у формі дієвого аналітичного документу у галузі державної політики;
 • Спроможність знаходити сильні та слабкі сторони окремих наукових підходів та методів;
 • Здатність  конструктивно критикувати теорії та методи, а також сприймати критику і відповідати на неї;
 • Консультування щодо розробки та впровадження антикорупційної політики;
 • Викриття та попередження корупції під час публічних  закупівель;
 • Організація та проведення журналістських розслідувань;
 • Спроможність адаптувати внутрішні політики, процедури компанії на відповідність антикорупційному законодавству України та антикорупційним стандартам інших країн;
 • Організація та проведення внутрішнього розслідування фактів корупції в компанії;
 • Розуміння принципів та стандартів академічної доброчесності.