Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

Сертифікатна програма «Запобігання корупції в проєктах відбудови»

Реалізується Міждисциплінарним науково-освітнім центром протидії корупції (ACREC) на базі Національного університету «Києво-Могилянська академія» у співпраці з Basel institute on governance. Ця програма реалізовується в рамках Проєкту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія» і стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст цієї програми є виключною відповідальністю організації Грантоотримувача і необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

Cертифікатна програма “Запобігання корупції в інфраструктурній сфері” – перша в Україні навчальна програма, яка надає необхідні знання та практичні навички, які допоможуть ефективно реалізувати інфраструктурні проєкти в процесі відбудови та відновлення України.

Методика викладання

У навчальному процесі застосовуються інноваційні технології. Учасники братимуть участь у лекціях- дискусіях, рольових іграх, працюватимуть в малих групах з case-study, розроблятимуть курсові проєкти з елементами менторингу з боку іноземних фахівців.

Завдяки опануванню дисциплін, які пропонуються в рамках програми, слухачі зможуть набути навички, необхідні для провадження професійної практичної діяльності у сфері інфраструктури, зокрема навчики:

– ефективного управління і реалізації проєкту в сфері інфраструктури;
– застосування уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції ефективних інструментів зниження корупційних ризиків під час виконання програм відновлення та інфраструктурних проектів;
– фінансового менеджменту проєктів у сфері інфраструктури;
– моніторингу та оцінки проєктів у сфері інфраструктури;
– застосування міжнародних стандартів і кращих практик у сфері інфраструктури й антикорупції;
– розробки внутрішніх політик та процедур запобігання і протидії корупції;
– проведення оцінки корупційних ризиків і управління ними;
– проведення внутрішніх розслідувань;
– роботи з викривачами.

Навчання відбуватиметься в онлайн-форматі (можливий також оффлайн, та змішаний формат навчання). Програма розроблена з орієнтацією на національний та регіональний рівні відбудови. До викладання залучаються провідні міжнародні та вітчизняні експерти у сфері відновлення, відбудови та антикорупції.

Можливість впровадження менторства з боку іноземних експертів.